رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 173-192

10.22034/sm.2019.34532

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی


مرجع امنیت بین‌الملل از دیدگاه اسلام

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 177-198

10.22034/sm.2019.36329

محمد صمدپورآذرشربیانی؛ محمد ستوده


اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 175-200

10.22034/sm.2021.63385.1110

حسن رحیمی(روشن)؛ حسن جلال پور


الگوی پیشرفت و مسئله بحران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 213-234

10.22034/sm.2019.37454

عبدالحمید معرفی محمدی


دین و دولت:بایسته‌‌های الگوی مردم‌سالاری دینی در دولت‌‌سازی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 221-244

10.22034/sm.2021.63617.1112

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ شریف لک زایی؛ فاطمه طوسی