نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ             

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags             SID

شماره جاری: دوره 9، شماره 33، تابستان 1400 

13. نماز جماعت و قدرت نرم جامعه اسلامی

صفحه 245-262

10.22034/sm.2021.135748.1589

محمد شجاعیان؛ سید محمود طیب حسینی؛ فاطمه لطفی


شناسنامه نشریه

ابر واژگان