مرجع امنیت بین‌الملل از دیدگاه اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، انقلاب اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

2 دانشیار، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

چکیده

یکی از مباحث مهم و تعیین‌‌کننده‌ی مکاتب امنیتی، مساله‌ی مرجع امنیت است که نه‌تنها در تکوین نظریه‌های امنیتی، بلکه حتی در نوع تعریف از امنیت ایفای نقش می‌کند. سوال این است که هدف از امنیت چیست؟ امنیت برای چه کسی یا چه‌چیزی است؟ پژوهش‌گران مطالعات امنیتی، موارد مختلفی را در پاسخ به این سوال مطرح کرده‌اند. البته بیش‌تر نظریه‌پردازان مکاتب امنیتی، امنیت ‌بین‌الملل را دست‌نیافتنی دانسته‌اند؛ این درحالی‌است که در مکتب امنیتی اسلام، امنیت در مقیاس جهانی و میان دولت‌ها و ملت‌ها، نه‌تنها شدنی است، بلکه برای رسیدن به آن، سازوکارهایی نیز ارائه شده است. این نوشتار با استناد به قرآن کریم - که معتبرترین منبع معرفتی مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است - و فرمایشات پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت ایشان(ع)، درصدد پاسخ به این سوال از مسائل امنیت بین‌الملل است که "از دیدگاه اسلام، مرجع امنیت بین‌الملل چیست؟" یا به‌عبارت دیگر، "امنیت بین‌الملل برای چه‌چیزی یا چه کسانی است؟"

کلیدواژه‌ها