دلالت‌‌های بیانیه گام دوم انقلاب درباره معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2021.122001.1517

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین مفاهیم مرتبط با معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب است. در این پژوهش با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، چیستی، مبانی، قلمرو و منزلت معنویت و نیز وظایف حکومت در این زمینه و راهکارهای عملی مربوطه با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران به دلیل اسلامی بودن اصل آن، حضور رهبری معنوی و عارف در رأس آن و نیز دغدغه‌های دینی و معنوی انقلابیون، صبغه معنوی برجسته‌‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مذکور توصیه‌‌هایی را درباره معنویت برای گام پیش‌رو مطرح کرده‌‌اند که توجه به آنها برای صیانت از انقلاب و پیشبرد اهداف آن بسیار لازم است. درک درست این توصیه‌‌ها متوقف بر تحلیل حقیقت معنویت، آگاهی از ابعاد گوناگون معنویت و تمییز آن از معنویت‌‌های دروغین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
ابن سینا (1418ق). الالهیات من کتاب الشفاء. تحقیق حسن‌زاده آملی. قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر.
ابن سینا (1429ق). الاشارات و التنبیهات. تحقیق مجتبی زارعی. قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
ابن شعبه حرانی (1363). تحف العقول. ترجمه احمد جنتی. بی‌جا: انتشارات علمیه اسلامیه.
جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینه معرفت. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
خامنه‌‌ای، سیدعلی (14/12/1391). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/search-result?q
خامنه‌‌ای، سیدعلی (29/9/1374). بیانات در دیدار با کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
khamenei.ir/speech-content?id=2778.
خامنه‌ای، سیدعلی (بی‌‌تا). بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی‌‌اکبر (1377)، لغت‌نامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم(دوره جدید)، ج14.
سهروردی، شهاب‌‌الدین (1380). مجموعه مصنفات. تصحیح و مقدمه هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ج2.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1391). الشواهد الربوبیه. با اشراف محمد خامنه‌ای؛ تصحیح، تحقیق و مقدمه سید مصطفی محقق داماد. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ دوم.
فارابی، محمد بن محمد (بی‌‌تا). السیاسه المدنیه، حققه و قدم له و علق علیه. فوزی متری نجار. بیروت: مطبعه الکاثولیکیه.
فارابی، محمدبن محمد (1405ق). فصول منتزعه، حققه و قدم له و علق علیه. فوزی متری نجار. تهران: انتشارات الزهراء، الطبعه الثانیه.
فوکو، میشل (1379). ایران: روح یک جهان بی‌روح و نه گفتگوی دیگر با میشل فوکو. ترجمه نیکو سرخوش، افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فیاض لاهیجی، ملاعبدالرزاق (1383). گوهر مراد. تهران: نشر سایه.
کرد فیروزجایی، یارعلی (1393). حکمت مشاء. قم: انتشارات حکمت اسلامی.
لاهیجی، ملاعبدالرزاق (1372). سرمایه ایمان. به تصحیح صادق لاریجانی آملی. تهران: الزهراء، چاپ سوم.
معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر، ج4.
نراقی، ملا مهدی (1328ق). جامع السعادات. قم: انتشارات اسماعیلیان، الطبعه السابعه، ج2.
نراقی، ملااحمد (1378). معراج السعاده. اصفهان: نقش نگین.