دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1398 
4. مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

صفحه 81-100

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی


7. استبداد یا مشروطه؟ بررسی دیدگاه آیت‌الله میرزاصادق‌آقا مجتهد تبریزی

صفحه 139-158

سید سعید موسوی؛ بهاءالدین قهرمانی‌نژاد؛ احمد رهدار


9. مرجع امنیت بین‌الملل از دیدگاه اسلام

صفحه 177-198

محمد صمدپورآذرشربیانی؛ محمد ستوده