پیشگیری از جرایم سیاسی و طغیان سیاسی

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 171-190

10.22034/sm.2022.84835.1210

مرتضی مطهری فرد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ حمید روستایی صدرآبادی


بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 181-202

10.22034/sm.2020.88961.1232

علیرضا صالحی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


ارزیابی نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 191-208

10.22034/sm.2022.102995.1333

علی حیدری؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


مقایسه تطبیقی نقش و جایگاه مردم در نظام پاپ در مذهب کاتولیک و نظام ولایت ‌فقیه در مذهب تشیع

دوره 9، شماره 34، مهر 1400، صفحه 193-210

10.22034/sm.2021.528169.1689

محمدرضا کریمی والا؛ امیر عباس مهدوی فرد؛ احمد آقایی میبدی


واکاوی نسبت میان انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 203-222

10.22034/sm.2021.524698.1663

غلامرضا ضابط پور کاری؛ مرتضی علویان


شاخصه‌های کارآمدی سیاسی نظام برآمده از اندیشه ولایت فقیه

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 211-230

10.22034/sm.2020.115184.1460

احمد رهدار؛ سیدجلال موسوی شربیانی


واکاوی علل شتاب‌دهنده ایجاد تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 223-244

10.22034/sm.2021.520613.1640

ابوالقاسم عظیمی؛ سید محمد حسینی؛ محمد دشتی


مسئولیت مدنی حکومت اسلامی در جبران خسارات منافع ممکن‌الحصول شهروندان

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 229-246

10.22034/sm.2021.524523.1662

فاضل فاضلی داود؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده خرانقی


الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 231-248

10.22034/sm.2021.137164.1609

فرج الله میرعرب؛ علی اصغر ثنایی


بررسی عوامل مؤثر بر روند هویت‌ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 245-264

10.22034/sm.2020.109516.1398

مهدیه نامدار؛ غلامرضا بهروزی لک


نماز جماعت و قدرت نرم جامعه اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 245-262

10.22034/sm.2021.135748.1589

محمد شجاعیان؛ سید محمود طیب حسینی؛ فاطمه لطفی