کلیدواژه‌ها = ایران
کاربست روش تحلیل لایه علت ها (CLA) در تحلیل کژکارکردی احزاب سیاسی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/sm.2023.528931.1693

زهره همتی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مسعودنیا


ارزیابی نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 191-208

10.22034/sm.2022.102995.1333

علی حیدری؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 181-202

10.22034/sm.2020.88961.1232

علیرضا صالحی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


هم افزایی تفاهمی: چهارچوب راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 103-116

علی قربان‌پور دشتکی


ایران و راهبردهای دستیابی به رهبری منطقه ای

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 117-136

حسین ربیعی