کلیدواژه‌ها = ایران
"نقش شبکه های متکثر فضای مجازی در فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22034/sm.2021.526067.1676

مسعود جهانگیری؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ احسان شاکری خویی


کاربست روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها در تحلیل کژکارکردی احزاب سیاسی در ایران (1285-1400)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-162

10.22034/sm.2023.528931.1693

زهره همتی؛ حسین مسعودنیا؛ فرهاد درویشی سه تلانی


تفسیر اندیشه شناختی سیاسی منازعه ایران و آمریکا

دوره 10، شماره 39، دی 1401، صفحه 303-326

10.22034/sm.2023.537947.1744

اکبر خواجه؛ ابراهیم برزگر


ارزیابی نقش شوراهای اسلامی در توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1400، صفحه 191-208

10.22034/sm.2022.102995.1333

علی حیدری؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی نجف آبادی


بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 181-202

10.22034/sm.2020.88961.1232

علیرضا صالحی؛ سید مصطفی ابطحی؛ ابوالقاسم طاهری


هم افزایی تفاهمی: چهارچوب راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 103-116

علی قربان‌پور دشتکی


ایران و راهبردهای دستیابی به رهبری منطقه ای

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 117-136

حسین ربیعی