درباره نشریه

به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/6/24 کمیسیون نشریات علمی، شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی، در جلسه مورخ 1392/4/4 رتبه علمی پژوهشی به فصلنامه سیاست متعالیه اعطا گردید. 

 

عنوان نشریه

سیاست متعالیه

صاحب امتیاز

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

شاپا

چاپی: 2676-2345        /           الکترونیکی:  5811-2645

زبان نشریه

فارسی(عنوان، چکیده، کلیدواژه و مشخصات نویسندگان به انگلیسی نیز درج می شود)

کشور-شهر محل انتشار

ایران - قم

سال آغاز انتشار

1392

دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

نظم انتشار

فصلنامه

قالب مقالات

pdf

هزینه داوری مقاله*

300 هزارتومان

هزینه انتشار مقاله**

700 هزارتومان
* در هنگام ثبت مقاله هزینه بررسی و داوری مقاله دریافت می شود ** پس از داوری و تایید مقاله، هزینه چاپ مقاله دریافت می شود