راهنمای نویسندگان

نشریه «سیاست متعالیه» در پذیرش، رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

مقالات ارسالی به نشریه «سیاست متعالیه» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

چنانچه مقاله‌ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنون کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه)

نویسندگان باید فقط از طریق بخشارسال مقالهسامانه نشریه «سیاست متعالیه» جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

 

انواع مقالات

 نشریه«سیاست متعالیه» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد.

* نشریه«سیاست متعالیه» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.

 

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «سیاست متعالیه» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

 

*** برای دریافت فایل نمونه مقاله مورد تایید این نشریه کلیک کنید.

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل مشخصات نویسندگان

3. فایل مشابهت یابی مقاله در نرم افزار سمیم نور

4. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال  فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

 

1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعدادکلیدواژه ها باید بین4 تا 10کلیدواژه باشد.

3.حجم مقاله: 5500-6000 کلمه

4.مشخصات فردی نویسندگان

***وابستگی سازمانی نویسندگان دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

  1.  دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

3. افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

4.طلاب

سطح(2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

 

  • نکته: درج ایمیل برای همه نویسندگان الزامی است. همه مکاتبات از طریق ایمیل صورت گرفته و هرگونه نقص در این زمینه برعهده نویسنده می باشد.

 

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

  • فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه ‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.

6.بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.

 

7.فرمت استناددهی

 روش استناددهی نشریه «سیاست متعالیه»    APA   است. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس الگوی پیوستی درج کنند.