درباره فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست متعالیه

با استعانت از خداوند متعال، نخستین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست متعالیه در تابستان 1392 چاپ و منتشر شد.

انجمن مطالعات سیاسی به منظور دست یابی به اهداف خود فصلنامه سیاست متعالیه را در زمینه دانش سیاسی اسلامی با اهداف زیر منتشر می نماید:

1. انجام وظایف حوزوی در عرصه تبیین، ترویج و ارائه جدیدترین یافته ها در زمینه مطالعات سیاسی - اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام.

2. پاسخ گویی به نیازهای عینی جامعه اسلامی ایران در زمینه مطالعات اسلامی سیاسی.

3. معرفی بنیادهای نظری سیاست اسلامی و پاسخ به چالش های نظری.

4. تبیین تفکر شیعی در عرصه اندیشه سیاسی.

5. تلاش در تولید فکر و اندیشه سیاسی دینی بومی.

6. ارتقای سطح علمی استادان و تأمین منابع فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی و دیگر گرایش های حوزوی.

7. زمینه سازی برای تأسیس رشته مطالعات سیاسی اسلامی.

8. نقد و بررسی نظریه های سیاسی سکولاریستی با بهره گیری از علوم اسلامی.

9. نقد اندیشه ها و جریان های سیاسی - فکری جهان اسلام.
10. بررسی مکاتب سیاسی از منظر حکمت متعالیه.

 

اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه دانش سیاسی اسلامی می توانند مقالات خود را برای فصلنامه از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

آدرس ایمیل فصلنامه

transcendentpolicy@gmail.com

شماره تماس: 02532938773