درباره انجمن مطالعات سیاسی حوزه

بسم الله الرحمن الرحیم

انجمن مطالعات سیاسی در بهمن 1383 به همت جمعی از  اساتید علوم سیاسی که از دانش آموختگان دانشگاهی – حوزوی می باشند تأسیس شد. این انجمن تا کنون توانسته است بیش از 250 عضو را جذب نماید که بیش از 230 نفر از آنها از اعضای پیوسته و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطح دکتری و سطوح عالی حوزوی هستند.

اهداف انجمن به شرح ذیل می‏ باشد:
1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی دانش سیاسی؛
2. تقویت و گسترش نظریه‌پردازی، پرسش گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه‌های اسلامی؛
3. ارتقای شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان؛
4. بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود؛
5. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه؛
6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه دانش سیاسی ؛
7. شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه.

انجمن به منظور دستیابی به اهداف مذکور وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
1. ارایه برنامه‌های راهبردی؛
2. نیازسنجی علمی در دانش سیاسی اسلام ؛
3. تشکیل نشست ها و همایش های علمی؛
4. افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه های مختلف؛
5. تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن؛
6. انتشار کتاب و نشریات؛
7. همکاری با انجمن ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
8. همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن؛
9. زمینه سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یکدیگر؛
10. همکاری با حوزه های علمیه.

 

هیئت مؤسس
1.    غلامرضا بهروزلک 2. سید صادق حقیقت 3. علیرضا زهیری 4. نصرالله سخاوتی 5. علی شیرخانی 6. داود فیرحی 7. نجف لک‌زایی 8. منصور میراحمدی 9. محمد جواد نوروزی.

مجامع عمومی:
- اولین مجمع عمومی:                  01/04/1384
- دومین مجمع عمومی:                  06/04/1385
- سومین مجمع عمومی:                  03/03/1386
- چهارمین مجمع عمومی:               31/02/1388
- پنجمین مجمع عمومی          29/02/1390
- ششمین مجمع عمومی            25/03/1391
- هفتمین مجمع عمومی            26/02/1392

هیئت مدیره:
مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان را برای دو مدت سال انتخاب می‌کند که تا کنون پنج دوره انتخابات هیئت مدیره  و بازرسین برگزار گردیده است. اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرسان به تفکیک دوره ها عبارتند از:
دوره اول
هیأت مدیره منتخب آقایان: نجف لک زایی، غلامرضا بهروزی لک، عبدالله نظرزاده، علیرضا زهیری و عبدالوهاب فراتی.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: محمدجواد نوروزی و علی خالقی.
بازرسین منتخب آقایان: غلامحسن مقیمی و نجف هدایتی زاده.
بازرس علی البدل آقای: سید محمد حسین بهشتی.
دوره دوم
هیأت مدیره منتخب آقایان: محسن مهاجرنیا، محسن رضوانی، احمدرضا یزدانی مقدم، محمد ستوده و علیرضا زهیری.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: سید محمد مهدی میرجلیلی و کمال اکبری.
بازرسین منتخب  آقایان: خلیل امیری زاده و محمد بکایی.
بازرس علی البدل آقای: محرم حقی.
دوره سوم
هیأت مدیره منتخب آقایان: احمدرضا یزدانی مقدم، محمود شفیعی، شریف لک زایی، عبدالوهاب فراتی، مسعود پورفرد، محسن مهاجرنیا و نجمه کیخا.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: آقای مسعود پورفرد و خانم نجمه کیخا.
بازرسین منتخب آقایان: محمد بکایی، خلیل امیری زاده.
بازرس علی البدل خانم: طاهره عزیزی.
دوره چهارم
هیئت مدیره منتخب آقایان: نجف لک زایی، غلامرضا بهروزی لک، محسن رضوانی، محمود شفیعی، محمدعلی حسینی زاده، سید کاظم سیدباقری و مسعود پورفرد.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: بهرام دلیر و شریف لک زایی.
بازرسین منتخب آقایان: سید جواد میرخلیلی و علیرضا نائیج.
بازرس علی البدل آقای: محمد بکایی.
دوره پنجم
هیأت مدیره منتخب آقایان: منصور میراحمدی، محمود شفیعی، مسعود پورفرد، سیدکاظم سیدباقری، عبدالوهاب فراتی، شریف لک زایی و احمدرضا یزدانی مقدم.
اعضای علی البدل هیأت مدیره آقایان: علی شیرخانی و محسن رضوانی.
بازرسین منتخب آقایان: محسن مهاجرنیا و محمد بکایی.
بازرس  علی البدل آقای: علی خلجی
دوره ششم

هیأت مدیره منتخب آقایان: سیدکاظم سیدباقری، رضا عیسی‌نیا، شریف لک‌زایی، منصور میراحمدی، احمد رضا یزدانی مقدم، مسعود پورفرد، علی شیرخانی

بازرسان منتخب آقایان: نجف لک‌زایی، محمدابراهیم ظرافتی

 

برای فعالیت مطلوب و بر اساس علاقه مندی اعضا 13 گروه علمی در انجمن تأسیس شده است که هر یک از این گروه ها در حوزه تخصصی خود به فعالیت علمی می پردازند. این گروه ها عبارتند از :
1-     فلسفه سیاسی، مدیر گروه دکتر مهدی امیدی
2-     فقه سیاسی،  مدیر گروه دکتر محسن مهاجرنیا
3-    کلام سیاسی، مدیر گروه دکتر غلامرضا بهروزی لک
4-    قرآن و سیاست، مدیر گروه دکتر مسعود پورفرد
5-    مطالعات راهبردی، مدیر گروه دکتر نجف لک زایی
6-     مطالعات ایران، مدیر گروه دکتر علیرضا زهیری
7-     جهان اسلام، مدیر گروه دکتر محمد ستوده
8-    جامعه شناسی سیاسی، مدیر گروه دکتر رضا عیسی نیا
9-     حوزه علمیه و دانش سیاسی، مدیر گروه دکتر احمدرضا یزدانی مقدم
10-     روش شناسی سیاسی، مدیر گروه دکتر محمد پزشکی
11-     انقلاب اسلامی، مدیر گروه دکتر عبدالوهاب فراتی
12-    حکمت سیاسی متعالیه، مدیر گروه دکتر شریف لک زایی
13-    گروه مطالعاتی بانوان، مدیر گروه دکتر نجمه کیخا

انجمن تا کنون بیش از 150 نشست علمی تخصصی در موضوعات مختلف برگزار کرده است. همچنین بیش از 12 کارگاه علمی را جهت دانش افزایی و تعمیق مباحث تخصصی برای اعضا ایجاد نموده است.
گفتنی است برگزاری نخستین جشنواره بین المللی امام خمینی، ویژه اندیشه سیاسی اسلام، در سوم بهمن ماه 1392 از جمله فعالیت های جاری انجمن مطالعات سیاسی است.

شماره تماس: 02532938773