دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، دی 1400 
نقش دین در تمدن‌سازی

صفحه 151-170

10.22034/sm.2021.526141.1678

همایون رهبران؛ رشید رکابیان؛ حسن رضا آریایی‌راد


پیشگیری از جرایم سیاسی و طغیان سیاسی

صفحه 171-190

10.22034/sm.2022.84835.1210

مرتضی مطهری فرد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ حمید روستایی صدرآبادی