راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2022.531476.1711

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی، جهت مقابله با جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری است. در این راستا، با کاربست ابزار تحلیل مضمون، راهبردهای پدافندی آتش به اختیار در مدیریت سیاسی، جهت مقابله با جنگ نرم، در نظام فکری- سیاسی مقام معظم رهبری مبتنی بر سه رویکرد هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بررسی شد. راهبرد روشی آتش به اختیاری مقام معظم رهبری، به موضوع مدیریت سیاسی جهت مقابله با جنگ نرم در مرحلۀ نخست، شناخت درست دشمن و برنامه‌های اوست؛ چنانچه در این عرصه، شناخت دقیقی از دشمن صورت نگیرد، به‌تبع اقدامات لازم و متناسب تدافعی و تهاجمی نیز صورت نخواهد گرفت. گام بعدی در مسیر مبارزه با استکبار، آمادگی است، زیرا در میدان مبارزه زمانی پیروزی حاصل خواهد شد که نیروها، آمادگی کافی برای مقابله با دشمن و برنامه‌های آن را داشته باشند. در نهایت لازمۀ ایمان، حضور انسان مؤمن در صحنۀ مبارزه است، ضرورتی که چنان‌چه محقق شود، به تعبیر رهبر انقلاب، مستکبران قادر به شکست این ملت و انقلاب نخواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optional Fire Defense Strategies in Political Management to Counter Soft Warfare from the Supreme Leader's perspective

نویسنده [English]

  • Ali Baghi Nasrabadi
Assistant Professor, Imam Sadegh (AS) Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

This study aims to examine the fire defense strategies in political management to combat soft war from the perspective of the Supreme Leader. In this regard, using thematic analysis tools, arbitrary fire defense strategies in political management to combat soft war in the intellectual-political system of the Supreme Leader based on three ontological, epistemological and methodological approaches were studied. The process of the Supreme Leader's optional method of firing on the subject of political management to counter the soft war in the first place is the correct knowledge of the enemy and his plans; If the enemy is not accurately identified in this area, then the necessary and appropriate defensive and offensive measures will not be taken. The next step in the fight against arrogance of power is readiness because victory in combat will be achieved when the forces are sufficiently prepared to confront the enemy and its plans. Ultimately, the requirement of faith is the presence of the believer in the combat, a necessity that, if fulfilled, according to the Supreme Leader of the Revolution, the arrogant will not be able to defeat this nation and the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Free Fire
  • Political Management
  • Defense
  • Ayatollah Khamenei
نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی. قم: امیرالمومنین، 1391.
اسماعیلی، محسن؛ بالایی، حمید (1392). الگوی راهبردی تأمین امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران در قوانین برنامۀ توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. پژوهش‌های راهبردی سیاست، 2(5).
افتخاری، اصغر (1387). قدرت نرم و سرمایه اجتماعی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
الیاسی، محمدحسین (1387). مقدمه‌ای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم. نگاه، 2(5).
بنتون، تد؛ کرایب، یان (1384). فلسفۀ علوم اجتماعی. ترجمۀ شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد. تهران: آگه.
پارسانیا، حمید (1383). روش‌شناسی و اندیشۀ‌ سیاسی. علوم سیاسی، 28: ص7-16.
خامنه‌ای، سید علی (12/1/1377). پیام به کنگره‌ عظیم حج. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2880
خامنه‌ای، سید علی (12/8/1395). بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34815
خامنه‌ای، سید علی (15/5/1382). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://khazaen.ir/@khamenei/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-1382-05-15-r8836
خامنه‌ای، سید علی (18/10/1398). بیانات در دیدار مردم قم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
خامنه‌ای، سید علی (19/10/1395). بیانات در دیدار مردم قم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35367
خامنه‌ای، سید علی (2/3/1397). دیدار مسئولان نظام با رهبر انقلاب. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39650
خامنه‌ای، سید علی (12/5/1388). بیانات در مراسم تنفیذ. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=7688
خامنه‌ای، سید علی (23/12/1397). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=41987
خامنه‌ای، سید علی (24/2/1398). بیانات در دیدار مسئولان نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
خامنه‌ای، سید علی (24/9/1387). بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
خامنه‌ای، سید علی (۲۸/۷/۱۳۹۵). بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
خامنه‌ای، سید علی (4/9/1388). بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8430
رستمی، محمود (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی. تهران: ایران سبز.
ساروخانی، باقر (1377). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: نشر اطلاعات، چاپ هفتم.
عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10).
کالینز، جان (1383). استراتژی بزرگ. ترجمه کورش بایندر. تهران: وزارت امور خارجه.
مارش، دیوید؛ فورلانگ، پاول (1387). پوست نه پوستین: هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در علوم سیاسی. ترجمۀ سید علی میرموسوی. علوم سیاسی، 11(42): ص31-64.
ماه‌پیشانیان، مهسا (1389). رسانه‌سازی اتاق‌های فکر آمریکایی، نمایی دیگر از جنگ نرم. وسایل ارتباط جمعی- رسانه، 20(79).
محمدنژاد، علی؛ نوروزی، محمدتقی (1378). فرهنگ استراتژی. تهران: سنا.
مصباح یزدی، محمدتقی (1386). آموزش فلسفه. قم: نشر بین‌الملل، ج1.
معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر، ج1، 3.
نای، جوزف (1397). رهبری و قدرت هوشمند. ترجمه الهام شوشتری‌زاده و محمودرضا گلشن پژوه. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
نوری گلجائی، عبدالله (1399). دلالت‎های سیاسی سوره حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمون. سیاست متعالیه، 8(31).
هرسیج، حسین؛ تویسرکانی، مجتبی (1389). تاثیر مؤلفه‌های هویت ایرانی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. تحقیقات فرهنگی، 1.
Barbuor, R.S. (2007). Introducing to Qualitive Research: A Students Guide to Craft of Doing. London: Sage Publication.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): P. 77-101.
Goldstein, J. & Keohane, R. (1993). Ideas and Foreign Policy. New York: Cornell University Press.
Harding, S. (1987). Introduction: Is There a Femenist Method?. In: Femenism and Methodology: Social Issues. Bloomington: Indiana University Press.
King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage.
Schwandt, T. (2001). A Dictionary of Qualitive Inquiry. London: Sage.
Walliman, N.S.R. (2006). Social Research Methods. London: Sage.