کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
واکاوی نسبت میان انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 203-222

10.22034/sm.2021.524698.1663

غلامرضا ضابط پور کاری؛ مرتضی علویان


"ماهیت استرشادی فطری" حیات اجتماعی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 23-44

غلامرضا بهروزی لک


مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی


رابطه اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 7-24

حسین روزبه؛ عماد افروغ


سیاست و عالم مثال در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 123-138

نجمه کیخا


کاربرد قاعده صدرایی «کثرت در عین وحدت» در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران و جهان

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 121-135

علی علی حسینی؛ سید امیر مسعود شهرام نیا؛ مسعود مطهری نسب