مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه بر اساس عالم مثال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی چگونگی ارتباط میان و اخلاق و سیاست وظیفه اصلی مقاله حاضر است. این امر بر اساسی یکی از ظرفیت‌های موجود در حکمت متعالیه یعنی عالم مثال صورت می‌گیرد. عالم مثال در حد واسط عالم محسوس و معقول قرار دارد و خاص موجوداتی است که ابعاد مادی و روحانی دارند. تبیین تئوریک عالم مثال که در حکمت متعالیه تحقق یافته توانسته است نفی دوگانگی اخلاق و سیاست، چگونگی فروکاهش اخلاق در جوامع سکولار، ارتقای سیاست در اسلام، قدرت‌گیری شریعت و پیوند اخلاق و سیاست را تبیین نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationships between ethics and politics in transcendental philosophy on the basis of imaginal world

نویسنده [English]

 • Najme Keykha
چکیده [English]

This paper studies the relationship between ethics and politics on the basis of imaginal world transcendental philosophy. The imaginal world exists between the world of intelligible forms and the world of sensible forms and belongs to beings with material and spiritual dimensions. The theoretical explanation of imaginal world in transcendental philosophy can account for the duality of ethics and politics, reduction of ethics in secular societies, promotion of politics in Islam, empowerment of sharia and the interdependence between politics and ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethics and politics
 • world of imagination
 • transcendental philosophy
 1. اردبیلی، عبدالغنی (1381)، تقریرات فلسفه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 2. امام خمینی، روح‌الله (1383)، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 3. ــــــــــ (1379)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 4. ــــــــــ (1361)، صحیفه نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
 5. جوادی آملی، عبدالله (1387)، سرچشمه اندیشه، قم: اسراء.
 6. ــــــــــ (1381)، نسبت دین و دنیا، قم: اسراء.
 7. ــــــــــ (1388)، بنیان مرصوص، قم: اسراء.
 8. شهریاری، حمید (1385)، فلسفه اخلاق در تفکر غرب، تهران: سمت.
 9. صدرالدین شیرازی، محمد (1385)، ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، ترجمه جواد مصلح، چاپ چهارم، تهران: سروش.
 10. طباطبایی، محمد حسین (1378)، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 11. قرآن مجید.
 12. ملکیان، مصطفی (1382)، نقد آرای اخلاقی و سیاسی مکینتایر، تهران: نگاه معاصر (جنگ اندیشه).
 13. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1381)، «عالم خیال»، خردنامه صدرا، ش 28.
 14. عباسی، بابک، «حکمت»، دانشنامه جهان اسلام، ج 13.
 15. مک اینتایر، السدیر (1376)، «عدالت و فضیلت»، ترجمه مصطفی ملکیان، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، ش 10 و 11.
 16. میری، محسن (1389)، «نقش عالم مثال در پاسخگویی به بحران­های انسان معاصر از دیدگاه هانری کربن»، دو فصلنامه حکمت معاصر، سال اول، شماره اول.

17. www.encyclopaediaislamica.com