کلیدواژه‌ها = نظام سیاسی
جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 20، اردیبهشت 1397، صفحه 141-156

10.22034/sm.2018.30973

سید علی اصغر علوی


ضوابط مصلحت در فقه شیعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 29-58

سید سجاد ایزدهی