ارکان نظام سیاسی اسلام در زیارت «امین‌الله» و «زیارت آل یاسین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2021.108959.1392

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین نظام سیاسی اسلام براساس مضامین زیارت امین‌الله و زیارت آل یاسین می‏باشد. روش پژوهش استنباطی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد به نظر می‏رسد این دو زیارت‌نامه رابطه اجمال و تفصیل با یکدیگر دارند و مکمّل هستند. رابطه امام و امّت و یا به تعبیر فارابی رئیس فاضل و مردم، صرفاً یک رابطه خشک حقوقی و از بالا به پایین و دستوردهنده و اطاعت‌کننده نیست، بلکه یک رابطه عاطفی و عاشقانه است. رابطه‏ای که در آن امام و امّت بر یک کشتی سوار و به سوی یک مقصد در حرکت‏ هستند. در این نظام سیاسی به تمامی نیازهای عاطفی و احساسی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی توجه می‏شود. براساس نگاه و تفکری که در این دو زیارتنامه ارائه می‏شود، وظیفه نظام سیاسی، علاوه بر تأمین امنیت بقای دنیوی و سامان دادن به دنیای مردم، تأمین سعادت و امنیت اخروی و بقای ابدی آنان هم است و این مهم تنها از عهده نظام سیاسی اسلام که ریاست آن را انسان‏های فاضل بر عهده دارند، برمی‏آید و این نکته کلیدی و مهمی است که اگر مورد غفلت قرار بگیرد، نظام سیاسی دیگر فاضله و اسلامی نخواهد بود و انسان و جامعه را به سعادت نخواهند رساند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابن ادریس حلی، محمد بن احمد (1410ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات). قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ج1.
برزگر، ابراهیم (1393). دولت و استعاره امانت در مردم‌سالاری دینی. مطالعات راهبردی، 64: ص7-34.
جبارنژاد، محسن؛ لک‏زایی، شریف (1397). رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل. سیاست متعالیه، 6(23): ص173-192.
حرانی، ابن شعبه (1400ق). تحف العقول. ته‍ران‌‏‫: کتابفروشی اسلامیه‏‫.
خامنه‌ای، سید علی (14/4/1368). پیام به حجاج بیت‌اللَّه الحرام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2126
خامنه‌ای، سید علی (15/8/1382). بیانات در دیدار جمعى از اعضاى تشکّل‌ها، کانون‌ها، نشریات، هیئت‌هاى مذهبى و شمارى از نخبگان دانشجویى. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
خمینی، سید روح‌الله (1377). ش‍رح‌ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌‏. ت‍ه‍ران: مؤس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی.
خمینی، سید روح‌الله (1385). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، ج21، 10، 18، 8، 14.
صدرالمتألهین شیرازی، محمد (1385). الشواهد الربوبیه فى المناهج السلوکیه. ترجمه و تفسیر جواد مصلح. تهران: انتشارات سروش.
فارابى، ابونصر (1378). ترجمه رساله المله فارابی. ‌محسن مهاجرنیا. علوم سیاسی، 6: ص293-316.
فارابى، ابونصر (1379). رساله المله فارابی. به اهتمام محسن مهدی. علوم سیاسی، 12.
فارابى، ابونصر (1986). المله و نصوص اخرى. تحقیق محسن ‏مهدى. بیروت: دارالمشرق.
قمی، شیخ عباس (1380). مفاتیح الجنان. قم: نشر روح.
کلینی، محمد (1387). الکافی‏. قم: مؤسسة دارالحدیث العلمیة الثقافیه، ج2.
کورانی عاملی، علی (1393). شرح زیارت آل یاسین. ترجمه مسلم خاطری. قم: یقظه.
کاشف الغطاء، شیخ جعفر (1422ق). کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه، ج4.
لک‏زایی، رضا (1394). سیاست و زیارت؛ خوانشی جدید از زیارت امین‌الله. در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی امام سجاد(ع). تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع).
لک‏زایی، نجف (1398). امنیت متعالیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.