کلیدواژه‌ها = دولت
امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی(با تاکید بر آرای فارابی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری


رابطه جامعه و دولت ایران در انقلاب مشروطه براساس نظریه میگدال

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 177-194

10.22034/sm.2022.125284.1533

داراب جلیل پیران؛ سید حسن ملائکه؛ بشیر اسماعیلی


سرشت دولت در عصر غیبت از منظر سیدجعفرکشفی

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 83-108

10.22034/sm.2020.113102.1432

صادق کریمی؛ علیرضا ابطحی


بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و رفاه اجتماعی در رابطه‌ی دولت و ملت ایران معاصر

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 135-154

مهدی شاهین؛ سیدمحمدوهاب نازاریان؛ علی محجوب


مبانی فقهی اسلام و آزادیهای سیاسی اجتماعی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 119-136

عبدالمهدی عربشاهی مقدم