کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
موج پنجم تروریسم و مجموعه امنیت منطقه ای در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.22034/sm.2022.547528.1818

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد


ارزیابی پیامدهای سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 287-308

10.22034/sm.2020.132288.1572

ماشا الله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم؛ مهدی کردی کلاک


بررسی ابعاد امنیت ملی در الگوی نظری عقلانیت اسلامی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 147-166

10.22034/sm.2020.105582.1352

مرتضی علویان؛ مهدی محمدی راد


امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان