نویسنده = احمدرضا یزدانی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. نظریه‌‌های وحی در فلسفه سیاسی فارابی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 79-96

10.22034/sm.2018.33553

احمدرضا یزدانی مقدم