مقایسه تحول نگرش به مفهوم جهاد در سلفیه به نوسلفیه و بررسی تأثیر آن بر تحولات سیاسی خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران.

2 دانشیار، دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

3 استادیار، دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با فرض تأثیر جهاد در ظهور نوسلفیه جهادی، تلاش کرد به مقایسه مفهومِ جهاد در اندیشه سلفیه و نوسلفیه و بررسی تأثیر آن در تحولات سیاسی خاورمیانه بپردازد. تحول در مفهوم جهاد از سلفیه اجتهادی به سلفیه جدید و جهادی چه تأثیری بر تحولات خاورمیانه عربی بر جای نهاده است؟ سوال اصلی این پژوهش بود. این پژوهش از روش جامعه‌شناسی تاریخی (از حیث روش‌شناختی) و همچنین روش اسنادی متکی برداده‌های اسنادی (کتابخانه‌ای) بهره برده است. یافته‌ها نشان داد که جهاد در اندیشه سلفیه قدیم در عرض دیگر وجوب دینی، به‌عنوان اقدامات خصمانه علیه کفار، منافقین و مشرکین برای دستیابی به آرمان آنان تعریف می‌شده، لیکن نزد نوسلفیه، جهاد، از دیگر عبادت‌ها مانند نماز و روزه و حج مهم‌تر است. از این نظر نتایج حاصل از این تحول مفهومی، از مفهوم دعوت در سلفیه به جهاد به‌عنوان اسلام عملی در نوسلفیه و قرار دادن مفهوم توحید در مقابل دو مفهوم بدعت و شرک، بدعت در جوامع مسلمان و شرک در خارج از جوامع اسلامی به‌صورت مضاعف به بازتولید خشونت هم در درون جوامع مسلمان، خاصه در خاورمیانه و هم در درون جوامع غیرمسلمان، به‌صورت سه نوع ستیزش واکنشی، ایدئولوژیک علیه جوامع غیرمسلمان و ستیزش فرقه‌ای در درون جوامع اسلامی به قطبی‌سازی امت اسلامی، ایجاد زمینه برای حضور قدرت های فرامنطقه‌ای، تغییر ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه و در نگاهی کلی‌تر تضعیف یکپارچگی جهان اسلام منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Between the Attitude to the Concept of Jihad in Salafism and New Salafism and Its Impact on Political Transformations in the Middle East

نویسندگان [English]

 • Mohamad Qaneei 1
 • Saeed Eslamee 2
 • Fatemeh Soleimani pourlak 3
1 PhD candidate, Political Science, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran.
چکیده [English]

With the hypothesis of the influence of Jihad on the emergence of Jihadist new Salafism, the present study attempts to compare the concept of Jihad in the ideology of Salafists and new Salafists and its impact on the political transformation in the Middle East. This research seeks an answer to this question that what is the impact of change in the concept of Jihad from Ijtihadi Salafism to Jihadist new Salafism on transformations in the Arab Middle East. This study applied the methodology of historical sociology and documentary research method based on document (library) data. The results showed that Jihad along with other religious duties in the ideology of old Salafism used to be defined as hostile measures against nonbelievers (Kuffar), false Muslims (Munafiqin), and idolaters (Mushrikin) for achieving Islamic goals. However, Jihad for new Salafists is even more important than other prayers such as Namaz, fasting, and Hajj. The results of this conceptual change have led to the transformation of invitation to Jihad as practical Islam to new Salafism and juxtaposition between monotheism and heretical innovation and idolatry, heretical innovation in Muslim societies, idolatry (Shirk) in non-Muslim societies, increasing violence in Muslims societies specially the Middle East and also non-Muslim societies in forms of reactional conflicts, ideological conflicts against Muslims, and denominational conflicts inside Muslim countries and bipolarization. The above results have prepared the context for the presence of trans-regional powers, the geopolitical change of power in the Middle East and in general lack of integrity in the Muslim World.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salafism
 • New Salafism
 • Middle East
 • Jihad (Struggling)
 • Salafi Movement
 1. ابراهیمی، نبی‌الله (1389). گفتمان اسلام سلفی، جهانی ‌شدن و امنیت خاورمیانه. مطالعات راهبردی، شماره 50: ص 175-194.
 2. اسماعیلی، حمیدرضا (1386). بازشناسی اندیشه سیاسی القاعده. راهبردی مطالعات جهان اسلام، شماره 30–31: ص 7-29.
 3. خراسانی، محمد (1393). روش و عمل نوسلفی‌گری. قم: کنگره بین‌المللی مخاطرات تکفیر.
 4. ذاکری، مهدخت (1395). بربریت مدرن: تأملی بر اکنون و آینده داعش. تهران: پژوهشکده مطالعات کاربردی قلم.
 5. ذوالفقاری، سید محمد (1392). درآمدی بر جنبش سلفی در مصر، پیش و پس از انقلاب
  25 ژانویه 2011. پژوهش‌های منطقه‌ای. شماره10: ص 211-246.
 6. رشیدی، احمد (1394). درآمدی بر رهیافت جامعه‏‌شناسی تاریخی ـ مقایسه‌ای در پژوهش‌های علوم سیاسی. سیاست، 45 (2): ص 457-474.
 7. رودسری، جواد (1394). امارت تاریکی. مشهد: موسسه فرهنگی هنری خراسان.
 8. سید نژاد، سید باقر (1390). رویکردشناسی فلسفی و معرفتی جریان سلفی‌گری. فلسفه دین، شماره 11: ص 131-160.
 9. سیفی، عبدالحمید؛ پورحسن، ناصر (1396). گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی. پژوهش‌های راهبردی سیاست، 5 (20): ص 188-163.

10. شهبازی، علی (1398). فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش. تهران: انتشارات اریش.

11. عباس‌زاده فتح‌آبادی، مهدی (1388). بنیادگرایی اسلامی و خشونت. سیاست (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 39، شماره4: ص 109-128.

12. عبدالسلام فرج، محمّد (1981). الجهاد فریضة الغائبه. قاهره: بی‌نا.

13. عبدالملکی، سعید (1396). تحلیل روان‌شناختی پدیده داعش با تأکید بر روان‌شناسی سیاسی. تهران: انتشارات علم.

14. علی‌زاده موسوی، سید مهدی (1394). جریان‌شناسی سلفی‌گری. روابط فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1 (1): ص 28-11.

15. فیرحی، داوود (1387). مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی. سیاست، شماره 38:
ص 131-159.

16. فیرحی، داوود (1390). فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نشر نی.

17. کرم‌زادی، مسلم (1395). سلفی‌گرایی جهادی ـ تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه. پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، شماره1: ص 113-142.

18. گزارشی جامع از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تروریسم در 162 کشور جهان (21/9/1393). سایت باشگاه خبرنگاران جوان. قابل دسترس در: https://b2n.ir/233711

19. محمدی، حجت‌الله (1396). نقد و بررسی آراء و جنایات داعش. تهران: انتشارات نظری.

20. نقوی، حسین (1384). سلفی و سنی: در آراء و احوال سلفیان. ضمیمه خردنامه همشهری، شماره 71: ص 7-6.

21. Abdo, Geneive (2015). Salafists and Sectarianism: Twitter and Communal Conflict in the Middle East. Washington, D.C.: Center for Middle East Policy at Brookings.

22. Bernard, Haykel (2009). Salafī Groups. In: The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. John L. Esposito (ed). Oxford: Oxford University Press.

23. Biden, J.R. & Gelb, L.H. (2006). Unity through autonomy in Iraq. New York Times, https://www.nytimes.com/2006/05/01/opinion/01biden.html

24. Buchanan, Rose Troup (17 Nov 2015). Paris attacks: Isis responsible for more Muslim deaths than western victims. Available in:

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-isis-responsible-for-more-muslim-victims-than-western-deaths-a6737326.html

25. Chaliand, Gérard & Arnaud, Blin (2007). The History of Terrorism from Antiquity to AlQaeda. Translated by Edward Schneider, Kathryn Pulver, Jesse Browner. California: University of California Press.

26. Global Terrorism Index (2014). MEASURING AND UNDERSTANDING THE IMPACT OF TERRORISM. Available in: http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Terrorism-Index-Report-2014.pdf

27. Herrera, Jack (18 Mar 2019). MOST TERRORIST VICTIMS ARE MUSLIM. Available in: https://psmag.com/news/most-terrorist-victims-are-muslim

28. Hurwitz, Leon (1973). Contemporary Approaches to Political Stability. Comparative Politics, Vol. 5, No. 3: P. 449-463. DOI: 10.2307/421273

29. ICRC (International Committee of the Red Cross). Iraq: Highest numberof displaced in 2015. Available in: www.icrc.org/en/document/iraq-highest-number-displaced-2015

30. Katzman, Kenneth (2014). Iraq Crisis and U.S. Policy Washington. Published by Congressional Research Service. Reports are available in:

https://www.everycrsreport.com/files/20140721_R43612_3596902a1c3296642fb7f5d6531d3edd96b765b3.pdf

31. Kepel, Gilles (2002). Jihad: the trail of political Islam. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. https://archive.org/details/jihad00gill_0

32. Lia, Brynjar (2015). Understanding Jihadi Proto-States. Perspectives on Terrorism, Vol 9, No.4. P. 31-41.

33. Messner, J.J. (2015). Fragile States Index 2015. Washington: The Fund for Peace. Available in: https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2018/08/fragilestatesindex-2015.pdf

34. Oosterveld, W. & et.al. (2017). The Rise and Fall of ISIS: From Evitability to Inevitability. Hague Centre for Strategic Studies. Retrieved 23April 2020, from www.jstor.org/stable/resrep12613.

35. Pollak, Kenneth & Walter, Barbara (2015). Escaping the Civil War Trap in the Middle East. The Washington quarterly, Vol.38: P. 29-46.

36. Rajan, V.G. Julie (2015). Al Qaeda’s Global Crisis: The Islamic State, Takfir and the Genocide of Muslims. Routledge.

37. Rhodes, D. (2014). Salafist-Takfiri Jihadism: The Ideology of the Caucasus Emirate. International Institute for Counter-Terrorism.‏

http://makhaterltakfir.com/File/Article/SalafistTakfiri%20Jihadism%20the%20Ideology%20of%20the%20Caucasus%20Emirate.pdf

38. Salafism Infiltrates Turkish Religious Discourse. Middle East Institute. Retrieved 16 February 2018. Available in: https://www.mei.edu/publications/salafism-infiltrates-turkish-religious-discourse

 1. 39.  Salafism: Politics and the puritanicalThe Economist, 27 June 2015. Retrieved 29 June 2015. https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/06/25/politics-and-the-puritanical

40. Tucker, S.C. & Roberts, P. (Eds.) (2008). The Encyclopedia of the Ar ab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History [4 volumes]: A Political, Social, and Military History. Abc-Clio.‏Book Available in: https://b2n.ir/037019

41. Turner, John A. (2014): Religious Ideology and the Roots of the Global Jihad: Salafi Jihadism and International Order. Basingstoke: Palgrave Macmillan, London. 10.1057/9781137409577.

42. UNHCR (2016). The UN Refeugee Agency. Available in:

https://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf

43. UNICEF (2015). Education under Fire. How conflict in the Middle East Is depriving children of their schooling. Available in:

https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire