ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن برمبنای منابع و آموزه‌های قرآنی و روایی و با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، تعامل امنیت بااستغنای مادی و اقتصادی، عوامل ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و نیز عوامل مخل امنیت اقتصادی در آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن، به گونه‌ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متّقن و عملی می‌توان ضمن تمهید و تأمین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرزهای ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of economic security and its requirements according to Iranian Islamic Patterns

نویسنده [English]

 • bahram kazemi
Prof. Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science,Shiraz university,Iran.
چکیده [English]

The major goal of this project was to explain the mechanism of providing economic security according to Quran and narrations. With this regard the associations of security with higher financial status and contributing factors to providing economic security have been argued throughout this research. The results indicate that – long back in the history- the complex concept of economic security and its mechanism was meticulously mentioned throughout the narrations and Quran. According to the research results not only it is possible to provide economic security via adapting such a practical guidance, but also the justice centered development and progression can be promoted around the Islamic human society under the dominance of monotheistic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic security
 • Iranian Islamic Progression Patterns
 • Economic justice
 • Justice centered Development
 1. قرآن مجید. ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند.

  نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی. قم: مؤسسه انتشارات حضور، 1381.

  1. ابن شعبه، حسن بن علی (1363). تحف‌العقول. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  2. اخوان کاظمی، بهرام (1382). عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب.
  3. اخوان کاظمی، بهرام (1386). امنیت در نظام سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
  4. بوزان، باری (‌1378). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  5. تنکابنی، مرتضی فرید (گردآورنده)، (1374). نهج‌‌الفصاحه. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم.
  6. حرعاملی، ‌محمدبن‌حسن (1409ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل‌ البیت(ع) لاحیاء التراث، ج6، 12.
  7. حکیمی، محمدرضا (1370). الحیاه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج3.
  8. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371). مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
  9. روحانی، محمود (1368). المعجم الاحصایی لالفاظ القرآن الکریم (فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم). مشهد: آستان قدس رضوی، ج3.

  10. طباطبایی، سید محمد (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ج2، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13.

  11. طباطبایی، سید محمدحسین (1374). تفسیر المیزان. قم: انتشارات اسلامی.

  12. ماندل، رابرت (1377). چهرة متغیر امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  13. مجلسی، محمدباقر (بی‌تا). بحارالانوار. قم: دارالکتب الاسلامیه، ج78، 67.

  14. نوری، حسین بن محمدتقی (1407ق). مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه
  آل البیت لاحیاء التراث.