سازوکارهای تضمین آزادی در جامعه از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه مفید؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی چگونگی تضمین آزادی سیاسی و حقوقی افراد، از منظر قرآن بود. یافته‌های این پژوهش که با رویکرد روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن انجام شد، حاکی از آن است که  براساس تامل در قرآن و بامولفه‌های زیر می‌توان آزادی در جامعه را از منظر قرآن تضمین کرد: گسترش و ترویج  علم و آگاهی در بین مردم، عقل‌گرایی، تفکر و تدبر، نقد و انتقاد آگاهانه، هجرت مسئولانه، گفت‌وگوی پایدار در بین مردم و دولت با ملت. مولفه‌های  پنج‌گانه فوق، منظومه‌ای را شکل می‌دهد که با الهام از قرآن و نیازهای امروزین جامعه و تجربه‌های کسب شده بشری می‌توان نظریه تضمین آزادی را ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mechanism of freedom guarantee in society form Quran's view point

نویسنده [English]

 • Joseph khanmohammadi
Assistant Professor, Mofid University; Member of Political Studies Association, Qom, Iran.
چکیده [English]

This project is aimed at analyzing the mechanism of legal and political freedom guarantee for individuals from Quran's perspective. The findings of this study, which were carried out using the methodological approach of political interpretation of the Qur'an, suggest that based on reflection on the Qur'an and the following elements, freedom in society can be guaranteed from the Qur'an's perspective: Promoting science and awareness among the people, rationalism, thoughtfulness, conscious criticism, responsible emigration, sustainable dialogue between the people and the state with people. The above five components form a system that is inspired by the Qur'an and the needs of today's society and human experience gained through the theory of guaranteeing freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Guaranteeing freedom
 • Political Interpretation of the Quran
 • Political freedom
 • legal freedom
 • Freedom in society
 1. قرآن کریم

  1. برلین، آیزیا (1368). چهار مقاله درباره آزادی. تهران: شرکت سهامی انتشار، خوارزمی.
  2. خان‌محمدی، یوسف (1396). روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن. شیعه‌شناسی، سال پانزدهم، شماره 57: ص112-95 .
  3. روزنتال، فرانس (1379). مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان. ترجمه منصور میراحمدی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
  4. سن، آمارتیا کومار (1381). توسعه به مثابة آزادی. ترجمه سید احمد موثقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  5. شبستری، محمد مجتهد (1382). ایمان و آزادی. تهران: طرح نو، چاپ چهارم.
  6. شریعتی، علی (1347). محمد خاتم پیامبران. تهران: انتشارات حسینیه ارشاد و شرکت سهامی انتشار، ج1.
  7. شریفی اصفهانی، میهن (1381). آئین خطاب و گفت‌وگو در قرآن. رساله دکتری. دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران.
  8. شوقی، ابوخلیل (1985م). الهجره حَدَثٌ غیر مجری التاریخ. دمشق: دارالفکر، الطبعه الثالثه.
  9. طالقانی، سید محمود (1361). پرتوی از وحی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج 5.

  10. فضل‌الله، محمدحسین (1380). گفت‌وگو و تفاهم در قرآن کریم. ترجمه سید حسن میردامادی. تهران: هرمس.

  11. لیمن، اولیور (1391). دانشنامه قرآن کریم. ترجمه محمدحسن وقار. تهران: انتشارات اطلاعات.

  12. مبلغی، احمد (1387). سخن قرآن پیرامون: گفت‌وگوی اندیشه و اندیشه گفت‌وگو، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.

  13. مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست (1378). تهران: سازمان محیط زیست.

  14. مطهری، مرتضی (1379). آزادی از نگاه مطهری. گردآوری حسین یزدی. تهران: انتشارات صدرا.

  15. مک اولیف، جین دمن (1392). دایره‌المعارف قرآن. تهران: انتشارات حکمت، ج4، 2، 1.

  16. موسوی زنجانی، سید ابوالفضل (1386). یادگاری ماندگار. تهران: شرکت سهامی انتشار.

  17. هیوود، اندرو (1393). سیاست. ترجمه عبدالرحمن عالم. تهران: نشر نی.