حکومت علوی؛ تجلی قدرت هوشمند متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم و معارف نهج‌البلاغه، دانشکده علوم و معارف حدیث، گروه نهج‌البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین و تطبیق مفهوم «قدرت هوشمند متعالی» در آموزه‌های علوی با تمرکز بر نهج‌البلاغه بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و بعد از تبیین مولفه‌های قدرت هوشمند در چهار عنوان رهبری، قدرت سخت، قدرت نرم و توانایی تلفیق، به شواهد تحقق آن در حکومت علوی در عناوینی چون کاریزمایی، ترقی‌جویی، هوش احساسی، هوش محیطی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی پرداخته شده است. همچنین چرایی متعالی بودن «قدرت هوشمند علوی» بر اساس چهار اصلِ توجه به قدرت برتر، امانت بودن قدرت، نگاه رحمانی به شهروندان، نفی اباحه‌گری در قدرت مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alawites rule; the manifestation of the divine intelligent power

نویسنده [English]

 • Azimollah Nabilu
Doctor of Science and Education of Nahjol Balagheh, Faculty of Science and Education of Hadith, Department of Nahjul Balagheh, Quran University and Hadith, Qom, Iran.
چکیده [English]

The main goal of the present study was to demonstrate and adapt the concept of " the divine intelligent power" in Alawites doctrine, with respect to Nahj al-Balagha.
The research method was descriptive-analytical. Primarily, the concept of intelligent power under four different titles including leadership, hard power, soft power and integration ability has been demonstrated. After that, its realization in Alawites government via charisma, progress, emotional intelligence, environmental intelligence and social and political intelligence was debated.
Afterwards, the reason behind superiority of "Alawites intelligent power" according to four principles was argued. The principles include the superior power, leading nature of power, gracious viewpoint toward citizens, and denial of conceding in power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligent power
 • Alawites government
 • Nahj al-Balagha
 • Government Patterns
 • Charismatic Leadership
 1. قرآن کریم

  نهج‌البلاغه.سید رضی. مصحح صبحی صالح. قم: هجرت، 1414ق.

  1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله (1378ق). شرح نهج‌البلاغه. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. مصر: دار احیاء الکتب، ج7.
  2. ایزدی، فواد؛ محمدی، محمدجواد (1390). تولید قدرت نرم در گفتمان انقلاب اسلامی. مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 53: ص 5-32.
  3. دلشاد تهرانی، مصطفی (1382). جمال دولت محمود: حکومت امام علی(ع) حکومت موفق تاریخ. تهران: دریا.
  4. صدر، محمدباقر (1432ق). ائمه أهل البیت(ع) ودورهم فی تحصین الرساله الإسلامیه. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چاپ دوم.
  5. قربانی شیخ نشین، ارسلان؛ کرمی، کامران؛ عباس‌زاده، هادی (1390). قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن. روابط خارجی، شماره 12: ص 125-150.
  6. کبریایی‌زاده، حسین (1390). قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران و انقلابات خاورمیانه. روابط فرهنگی، سال اول، شماره4: ص 9-20.
  7. نای، جوزف (1387/الف). رهبری و قدرت هوشمند. ترجمه محمودرضا گلشن پژوه، الهام شوشتری‌زاده. تهران: ابرار معاصر.
  8. نای، جوزف (1387/ب). قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل. ترجمه محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  9. نای، جوزف (1390). گفتگوی اینترنتی با جوزف نای مبدع نظریه قدرت نرم و استاد دانشگاه هاروارد. روابط فرهنگی، سال اول، شماره 4: ص 3 -6.
  10. نعمتی، معصومه (1389). آسیب‌های قدرت از دیدگاه امام علی(ع) با تاکید بر نهج‌البلاغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه پیام نور.
  11. ویلسون، ارنست جی. (1390). قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند. ترجمه. طاهره جهان پرور. روابط فرهنگی، سال اول، شماره 4: ص 78-87.