رسالت تاریخی حوزه های علمیه در تدوین دکترین معنویت؛ با تأکید بر نامه ی رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

معنویت در جهان امروز، به چالشی در تعلق به دین و یا ضدیت با دین تبدیل شده است. انسان مدرن و پسامدرن با نگاهی به تاریخ و آینده، بین اشتیاق به معنویت و ترس و دل‌زدگی از دین و معنویت در تردید است. در این میان، برخی محتواهای ضددین، راکد، رادیکال و خشونت­گرا نیز به این تردید دامن زده­اند. از سوی دیگر، روش‌های کسب معنویت از طرق غیردینی نیز غالباً بدون عمق و توأم با رکود و محدودیت هستند؛ لذا آینده­ی جهان منوط به ستیز و رقابت مکاتب در معرفی معنویت به دنیا و تعمیق آن است. از این منظر ضرورت دارد که در رابطه‌ با نسبت معنویت و رسالت‌ حوزه­ی علمیه مطالعات دقیقی صورت پذیرد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه­ای سعی شده است با ارائه‌ی مفهومی عمیق، پویا، جهان‌شمول و فعال از معنویت، با استناد و تأکید بر نامه­ی آیت­الله خامنه­ای به جوانان اروپا و آمریکای شمالی به این مهم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Historical Mission of Hawzahs in Compiling Mahdaviah Doctrine (With Emphasis on Letters of the Supreme Leader of Iran to the European and North American Youth)

نویسندگان [English]

 • Nasrollah Sekhavati
 • Morteza Tavakoli Mohammadi
 • Morteza Motahari Fard
چکیده [English]

In today’s world, spirituality has changed to a challenge in belongingness to religion or opposition to it. With a look at the future, the modern and post-modern man is doubtful between tending to spirituality, and fear and pointlessness from religion and spirituality. In the meanwhile, some anti-religion, stagnant, radical and violent contents, also, have added to this uncertainty. From the other side, non-religious ways of receiving spirituality are often without depth and are accompanied with stagnancy and limitation. Henceforth, the future of the world is conditioned to war and conflict among different schools for introducing spirituality to the world and deepening it. From this respect, detailed studies are necessary to be conducted on relationship between spirituality and the mission of Hawzah. In this study, with using descriptive-analytical method and with referring to library resources, it has been tried to deal with this vital issue with presenting a deep, dynamic, inclusive and active definition with referencing and emphasis on the letter of the supreme leader of Iran (Ayatollah Sayyed Ali Khamenei) to the youth in Europe and North America. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spirituality
 • history
 • Ayatollah Khamenei
 • Hawzah
 1. قرآن کریم
 2. آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دارالکتاب الإسلامی.
 3. اعرافی، علیرضا (1395). حوزه علمیه (چیستی/گذشته/حال/آینده). تدوین: محمد آزادی. قم: موسسه اشراق و عرفان.
 4. بزرگیان، امین (1381). دین، معنویت و انسان مدرن. قم: بازتاب اندیشه، شماره 29.
 5. پارسانیا، حمید (1384). سکولاریزم و معنویت. قم: فصلنامه علوم سیاسی، شماره 32.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1387). شریعت در آئینه معرفت. تحقیق: حمید پارسانیا. قم: اسراء.
 7. خامنه‌ای، سیدعلی (13/9/1374). دیدار نخبگان حوزه.
 8. ـــــــــــــــ (7/9/1376). دیدار کارگزاران نظام.
 9. ـــــــــــــــ (31/5/1385). دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران.
 10. ـــــــــــــــ (1/11/1393). نامه­ی به به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی.
 11. ـــــــــــــــ (14/3/1395). بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی.
 12. خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع (ج2). قم: نشر اسماعیلیان.
 13. داورپناه، ابوالفضل (1375). انوار العرفان فی تفسیر القرآن (ج14). تهران: صدر.
 14. الراغب (۱۴۱۲ق). مفردات (ج۱). به‌کوشش صفوان داودى. دمشق: دارالقلم.
 15. سبزواری، هادی (1380ق). شرح منظومه (ج3). با تعلیق آیت‌الله حسن زاده آملی. تهران: ناب (چاپ دوم).
 16. سید رضی، محمد بن حسین (1414ق). نهج البلاغة. محقق: صبحی صالح. قم: هجرت.
 17. الشعرانى (۱۳۹۸ق). نثر طوبى (ج۲). تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 18. صدرالمتألهین، محمد (1419ق). الحکمة المتعالیه (ج7). بیروت: دار احیاء التراث.
 19. طباطبایی، محمدحسین (1424ق). نهایة الحکمه. با تصحیح: عباس‌علی زارعی. قم: جامعه مدرسین.
 20. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۹ق). مجمع البیان. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 21. طریحی، فخرالدین بن محمد (1375). مجمع البحرین. تهران: مرتضوى.
 22. غزالی، محمد (1378). اخلاق اسلامی. ترجمه: محمود ابراهیمی. تهران: نشر احسان.
 23. فشاهی، محمدرضا (۱۳۸۰). ارسطوی بغداد، از عقل یونانی به وحی قرآنی. تهران: انتشارات کاروان.
 24. کلینى، محدبن یعقوب (1365). الکافی (ج2). تهران: دارالکتب الإسلامیة.
 25. ملکیان، مصطفی (1381). راهی به سوی رهایی (جستارهایی در عقلانیت و معنویت). تهران: نشرنگاه معاصر (چاپ دوم).
 26. مصباح یزدی، محمدتقی (1405ق). تعلیقه علی نهایه الحکمه. قم: موسسه در راه حق.
 27. مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحارالانوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 28. مطهری، مرتضی (1378). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
 29. ـــــــــــــ (بی‌تا). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: سپهر.
 30. محمدی، منوچهر (1380). انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و پیامدها. تهران: دفتر نشر و پخش معارف.
 31. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 32. مازندرانی، محمد صالح ‌بن احمد (1382ق). شرح اصول کافی. تهران: المکتبة الإسلامیة.
 33. محجوب، فاطمه (بی­تا). الموسوعة الذهبیه (ج10). قاهره: دارالغد العربى.