جامعه مطلوب قرآنی بررسی آرای محمدرضا حکیمی درباره سرشت و مختصات مدنیت قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله بدون اینکه قصد تحلیل جریان فکری مکتب تفکیک داشته باشد، میکوشد جامعة ایدهآل قرآنی را از منظر محمدرضا حکیمی، از متفکران دوره دوم از حیات مکتب تفکیک، مورد بازخوانی قرار دهد. دلیل انتخاب حکیمی به دو مسئلة مهم باز میگردد: انحطاط » نخست، علاق همندی وافر حکیمی به مهمترین موضوع تاریخ معاصر ایران یعنی ما را دینی نمیداند و وضعیت موجود را « جامعة کنونی » دوم آنکه حکیمی ؛« مسلمین انحراف از آرمانهای انقلاب اسلامی میانگارد. به همین دلیل گفتههای او دربارة جامعة مطلوب قرآنی، هم نقد حال است و هم افقی به سوی آینده. حکیمی بر حسب رویه دینپژوهی مکتب تفکیک، هم بر فهم خاصی از علم وحیانی و معارف آسمانی و تربیت و سیاست قرآنی و حدیثی اصرار میورزد. ویژگی دیگر تفکر حکیمی، خالص ماندن شناختهای قرآنی و حدیثی از تأویل و مزج با افکار و نحلههای فکری بشری است که بر جامعة مطلوب پیشنهادیاش تأثیر به سزایی نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perfect Quranic Society (Analysis of the Views of Mohammad-Reza Hakimi about the Nature and Location of Quranic Civilization)

نویسنده [English]

 • Abdolvahhab Forati
چکیده [English]

With no intention to analyze the ideology of the school of Separation, this paper tries to re-view the ideal Quranic society on basis of the viewpoints of Mohammad-Reza Hakimi who is among the thinkers of the second age of “Separation” school of thought. There are two important reasons for choosing Mohammad-Reza Hakimi: first is the extensive interest of him in the most important issue in the contemporary history of Iran which is “inversion of the Muslims” and second is that he does not regard our current society as ‘religious’ and views the present situation as inversion from the ideals of the Islamic revolution. As a result, his talk about the ideal quranic society is both a criticism of the present condition and a horizon towards future. Based on the “religion investigation” habit of the Separation school, Hakimi insists on special understanding of the divine science and insight, quranic treat and policy, and Hadith. Another feature of Hakimi’s thought is purification of quranic and hadith understandings from interpretations and combinations with human intellectual streams which has considerably affected his ideal suggested society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quranic Civilization
 • Awakening Understanding
 • Proliferation
 • Poverty
 • Justice and Shariah
 1. حکیمی، محمدرضا، آنجا که خورشید می‌وزد، قم، انتشارات دلیل ما، 1387.
 2. ــــــــــــــــ ، جامعه‌سازی قرآنی، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ پنجم، 1382.
 3. ــــــــــــــــ ، عاشورا و عدالت، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، 1389.
 4. حکیمی، محمدرضا و محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیات، (کتاب سوم و چهارم)، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول، ۱۳۹۳.
 5. فیضی، کریم، از زندگی تا ابدیت (گفتگو با محمدرضا حکیمی)، قم، دلیل ما، چاپ اول، 1388.
 6. قرآن کریم.
 7. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فیض‌الاسلام.