نقش آیت‌الله سیستانی در مهار منازعه میان شیعیان و سنّی‌های عراق پس از 2003م

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 263-280

10.22034/sm.2021.121766.1511

سیدابراهیم ربانی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


نسبت‌سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 34، مهر 1400، صفحه 273-292

10.22034/sm.2021.531281.1709

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ عبدالرضا بای


تألیف قلوب و عزّت در سیاست خارجی دولت اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 281-296

10.22034/sm.2021.529570.1698

علیرضا ناییج؛ محمد نگهداری؛ رسول نوروزی


ارزیابی پیامدهای سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 287-308

10.22034/sm.2020.132288.1572

ماشا الله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم؛ مهدی کردی کلاک


سنن الهی و مسائل سیاست جهانی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 345-362

10.22034/sm.2020.135791.1588

منصور میراحمدی؛ علیرضا ناییج


نقش مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

10.22034/sm.2021.243701

محمد حسین طالبی


بررسی نقش حزب‌الله در ساختار سیاسی لبنان (2018 - 2006)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/sm.2021.523753.1655

صفر علی کوشکی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


احزاب، جریان‌ها و گروه‌های موجود در لبنان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/sm.2021.529210.1695

صفرعلی کوشکی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


بررسی مضامین و مولفه های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی های سفرهای استانی محمود احمدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/sm.2022.548390.1823

محسن عسکری جهقی


مناسبات آزادی و امنیت سیاسی در اندیشه آیت‌الله نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/sm.2022.549149.1839

محمداسماعیل نباتیان