کلیدواژه‌ها = مقیاس کلان؛ فقه تمدنی؛ اجتهاد جواهری
اجتهاد سیستمی، راهبرد کلان تولید الگوی اسلامی پیشرفت در افق آینده

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 59-81

مجید اسمعیلی؛ عبدالحمید واسطی