ظرفیت قاعده لاضرر و حوزه سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو انجمن

2 عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22034/sm.2023.1987892.2012

چکیده

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم در فقه مسلمین هست و در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد و از آنجا که سیاست یکی از حوزه های مهم جوامع انسانی است و به تعبیر امام خمینی اسلام و فقهش ، به تمامه سیاسی است ، ارتباط این قاعد با سیاست را ، بسیار با ارزش و اساسی، تلقی می شود و می توان از ظرفیت این قاعده در حوزه سیاست و نظام بین الملل استفاده کرد.این نوشته در حقیقت در پاسخ به این پرسش هست که از ظرفیت قاعده مهم لاضرر، در عرصه سیاست به معنای عام آن، چگونه می توان بهره برد؟ بنا به رویکر امام خمینی،به این قاعده که آن را یک امر حکومتی می داند، این قاعده می تواند یارگر فقیه در عرصه های گوناگون سیاسی-اجتماعی، باشد و حکومت دینی در زمان احساس کند که قراردادها و پیمانها، فعل و انفعالات ، موجب اضرار به فرد، جامعه و موسسات مربوط به آنها را ، مانع گردد و با عدم فعلیت آنها ، زمینه های ظهور فساد و اخلال از جامعه انسانی برچکیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ظرفیت قاعده لاضرر و حوزه سیاست

نویسنده [English]

  • bahram dalir 2
2 عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده [English]

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم در فقه مسلمین هست و در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد و از آنجا که سیاست یکی از حوزه های مهم جوامع انسانی است و به تعبیر امام خمینی اسلام و فقهش ، به تمامه سیاسی است ، ارتباط این قاعد با سیاست را ، بسیار با ارزش و اساسی، تلقی می شود و می توان از ظرفیت این قاعده در حوزه سیاست و نظام بین الملل استفاده کرد.این نوشته در حقیقت در پاسخ به این پرسش هست که از ظرفیت قاعده مهم لاضرر، در عرصه سیاست به معنای عام آن، چگونه می توان بهره برد؟ بنا به رویکر امام خمینی،به این قاعده که آن را یک امر حکومتی می داند، این قاعده می تواند یارگر فقیه در عرصه های گوناگون سیاسی-اجتماعی، باشد و حکومت دینی در زمان احساس کند که قراردادها و پیمانها، فعل و انفعالات ، موجب اضرار به فرد، جامعه و موسسات مربوط به آنها را ، مانع گردد و با عدم فعلیت آنها ، زمینه های ظهور فساد و اخلال از جامعه انسانی برچکیده شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ضرر
  • ضرار
  • حکم حکومتی
  • سیاست
  • نظام بین الملل