واکاوی خلط مشروعیت و ارزشمندی در مردم سالاری دینی و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی

10.22034/sm.2023.554710.1893

چکیده

مردم‌سالاری دینی شکلی از حکومت است که برای خواست و رأی مردم در سرنوشت سیاسی جایگاه محوری قائل است. در رابطه جایگاه مردم در حکومت دینی، نظریات متعددی چون مشروعیت ‌ بخشی، عامل مقبولیت بودن، قالب حکومت بودن یا پشتوانه حکومت بودن ارائه شده است و برخی نیز آن را پارادوکسیکال دانسته‌اند. این دیدگاه‌ها یا ناشی از خلط بین دو مفهوم ارزشمندی و مشروعیت است و یا نتوانسته میان آن دو به درستی تمایز بگذارد. در این مقاله با ارائه نظریه (مشروعیت الهی- ارزشمندی مردم-سالاری) ضمن بیان ویژگی‌های مشروعیت، به نوع ارزش مردم‌ سالاری و لوازم آن می‌پردازیم. لوازم منطقی این نظریه عبارتند از: 1- نقدپذیری و اصلاح‌پذیری خواست مردم، 2- خطاپذیری، 3- مکمل‌پذیری، 4- تقییدپذیری، 5- لزوم رعایت محدوده عدالت، 6- ترجیح‌پذیری، 7- ساختارپذیری، 8- لزوم موقعیت-پژوهی، 9- الزام‌پذیری. بر اساس این دیدگاهِ‌ واقع‌گرایانه تعارض مردم‌سالاری با اموری چون خواست الهی، اصول عدالت و منافع مردم برطرف می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the confusion between legitimacy and value in religious democracy and its consequences

نویسنده [English]

  • Ali Ahmadi Amin
Member of the faculty of Mustafa University
چکیده [English]

Religious democracy is a form of government that gives the will and vote of the people a central place in the political destiny. Regarding the position of the people in the religious government, several theories have been presented such as legitimizing, being a factor of acceptability, being a form of government, or being the support of government, and some have considered it paradoxical. These views are either due to the confusion between the two concepts of value and legitimacy, or they failed to distinguish between them correctly. In this article, by presenting the theory (divine legitimacy-democracy value) while expressing the characteristics of legitimacy, we discuss the type of value of democracy and its accessories. The logical components of this theory are: 1- Criticism and modification of the will of the people, 2- Fallibility, 3- Complementability, 4- Constraintability, 5- Necessity to respect the limits of justice, 6- Preferability, 7- Structureability, 8- Necessity of situation-research, 9- Mandatory. Based on this realistic view, the conflict of democracy with matters such as divine will, principles of justice and people's interests is resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • democracy
  • realism
  • legitimacy
  • value