گفتمان‌سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (بایسته‌های اجرایی الگو و تدابیر سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/sm.2022.548333.1824

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان‌سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (بایسته‌های اجرایی الگو و تدابیر سیاسی) است. روش پژوهش حاضر تحلیل متن و محتوایی منابع، آثار و آراء متفکرین مدنی اسلامی و ایرانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و راهبردهای راهبردی امام خمینی تا رهنمودهای رهبری معظم به منظور تجویز راهبرد گفتمان‌سازی و پایش است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که بایسته‌های اجرای الگو و تدابیر سیاسی شامل پایش تحقق‌سازی علمی عینی؛ مهندسی، مدیریت و آسیب‌زدایی اوضاع یا سند الگوی پیشرفت کشور می‌باشند. نتایج حاکی از آن است که ترویج الگوی پیشرفت به منظور اجماع‌سازی همگانی بایسته و عزم‌سازی عمومی ملی شایسته است که با گفتمان‌سازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی، به ترتیب و با شیوه‌هایی که در این پژوهش آمد، ایجاد می‌گردد. تحقق الگوی پیشرفت با راهبردی‌سازی مجمع تشخیص، کاربردی‌سازی مجلس شورای اسلامی، اجرایی‌سازی قوه مجریه، جریان‌سازی بخش عمومی تا جاری‌سازی بخش خصوصی تدابیر و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Creation and Monitoring Realization of the Islamic-Iranian Model of Development (Executive Requirements of the Model and Political Strategies)

نویسنده [English]

  • Alireza Sadra
Associate Professor, Department of Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study discourse creation and monitoring realization of the Islamic-Iranian model of development (executive requirements of the model and political strategies). The research method is textual and conceptual analysis of the references, books, and ideas of the Islamic and Iranian civilized thinkers, the constitution of the Islamic republic of Iran, practical guidelines of Imām Khomeini as well as advices of the supreme leader to prescribe a model for discourse creation and monitoring. The research relies on the hypothesis that requirements of performing the model and its political strategies include monitoring objective scientific actualization, engineering, management and damage removal of the situation or the document of the country’s development model. The results indicate that propagation of the development model to create proper public consensus and determination is required and that it is achieved through discourse creation among elites, common people, and managers respectively by the methods presented in this study. Actualization of the Islamic-Iranian model of development is conducted through practicality of the expediency discernment council and the Islamic consultative assembly as well as the enforcement of the executive force, public and private section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian Model of Development
  • Political Model
  • Economy
  • Expansion
قرآن کریم.
خمینی، سید روح‌الله (1362). صحیفه نور. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج13.
سیاهپوش، امیر (1392). الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در بیانات رهبری. تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
فارابی، محمد (1364). احصاء علوم. ترجمه سید حسین خدیو جم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
فارابی، ابونصر محمد (1403ق). تحصیل السعاده. بیروت: دار الاندلس.
فارابی، محمد (1371). سیاست مدنی. ترجمه سید جعفر سجادی. تهران: وزارت فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
کربن، هانری (1361). تاریخ فلسفه اسلامی. ترجمه اسدالله مبشری. تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.
طوسی، خواجه نصیرالدین محمد (1364). اخلاق ناصری. تهران: خوارزمی، چاپ سوم.