اصول و روش حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اصول و روش حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه مقام معظم رهبری است. در این راستا، میزان سازگاری این ایده با شیوه حکمرانی موجود در نظام جمهوری اسلامی و اندیشه ولایت فقیه بررسی می‌شود. روش پژوهش تحلیل محتوا بوده و نتایج حاکی از آن است که مفاهیم و اجزای مندرج در نظریه حکمرانی مطلوب، تضاد و تعارضی با اندیشه‌های مقام معظم رهبری ندارد، ولی نظریه حکمرانی مطلوب از دیدگاه ایشان، بر اصولی استوار است که از طریق خودسازی، جامعه‌سازی و دولت‌سازی امکان‌پذیر خواهد بود و همین امر می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را در گام دوم انقلاب اسلامی به جایگاه مطلوب و کارآمدتری برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Methods of Good Governance in the Islamic Revolution with an Approach to the Idea of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Ali akhtarshahr
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan; a member of the political studies association of the domain, Qom, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review principles and methods of good governance in the Islamic revolution with an approach to the idea of the Supreme Leader. In this regard, the compatibility of this idea is compared to the current governance method in the Islamic revolution and the ideology of Wilāyt-e Faqih. The method of study is content analysis and the results indicate that the contents and components written in the theory of good governance are not in contradiction with the ideas of the Supreme Leader, but rather the theory of good governance in his view is based on some principles which can be achieved through self-improvement, society-improvement, and government-improvement. This issue can lead the Islamic Republic in the second step of the Islamic revolution to a more favorable and efficient place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Political Idea
  • Supreme Leader
  • Islamic Revolution
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
ابراهیم‌پور، حبیب؛ زاهدی، شمس‌السادات (1391). حکمرانی مبتنی بر پایداری با تاکید بر حفاظت محیطی. تهران: انتشارات سمت.
امامزاده‌فرد، پرویز (1390). جایگاه و نقش حقوق بشر در حکمرانی مطلوب. حقوق بشر، شماره 1.
بشیریه، حسین (1374). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.
حسینی تاج، سید علی و همکاران (1393). حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته: بررسی شاخص‌های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع). اسلام و پژوهش مدیریتی، شماره 8.
خامنه‌ای، سید علی (02/06/1387). بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661
خامنه‌ای، سید علی (10/09/1389). بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی. قابل دسترس در:
‌https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
خامنه‌ای، سید علی (13/10/1395). بیانات در دیدار با نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=23890
خامنه‌ای، سید علی (24/7/1390). بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597
خامنه‌ای، سید علی (14/11/1390). خطبه‌های نماز جمعه تهران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=18923&nt=2&year=1390&tid=1152
خامنه‌ای، سید علی (16/5/1390). سی روز، سی گفتار. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16882
خامنه‌ای، سید علی (17/07/1381). مردمی که دل‌ها را روی زره‌هایشان پوشیدند. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=25540
خامنه‌ای، سید علی (18/02/1384). ‌بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3288
خامنه‌ای، سید علی (18/6/1388). بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019
خامنه‌ای، سید علی (22/04/1371). بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2627&nt=2&year=1371
خامنه‌ای، سید علی (22/11/1397). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
خامنه‌ای، سید علی (26/07/1390). بیانات در دیدار با نخبگان و برگزیدگان کرمانشاه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17656
خامنه‌ای، سید علی (27/02/1388). بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6917
خمینی، سید روح‌الله (1392). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج5.
دادخواه، هادی و همکاران ( 1397). نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری. راهبرد، شماره 87.
دباغ، سروش؛ نفری، ندا (1388). تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب. مدیریت دولتی، شماره3.
درزی، قاسم؛ صدریه، پیام (1394). نگرشی میان‌رشته‌ای به حکمرانی خوب، زمینه‌مندسازی حکمرانی خوب در قرآن و نهج‌البلاغه. پژوهش‌های نهج‌البلاغه، 14(46): ص103-126.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1404ق). مفردات الفاظ القرآن‏. دمشق: ناشر الکتاب.
رزمی، محمدجواد و همکاران ( 1394). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، شماره 2.
سپهردوست، حمید و همکاران ( 1394). بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی. پژوهش‌های اقتصادی کاربردی، شماره 2.
سردارنیا، خلیل‌اله؛ شاکری، حمید (1393). تبیین حکمرانی خوب در نهج‌البلاغه با رویکرد روشی زمینه‌گرا. مطالعات حقوقی، 6(4).
سروش محلاتی، محمد (1380). اهداف و آرمان‌های حکومت. قبسات، شماره 20-21.
شریف‌زاده، فتاح و همکاران (1398). حکمرانی خوب و نقش دولت. مدیریت فرهنگ سازمانی، 1(2).
علویان، مرتضی؛ زارع‌پور، محمد (1396). شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیت‌الله جوادی آملی. پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره 11.
قاضی طباطبایی، محمود؛ نصرتی، روح‌اله؛ کاظمی، علی (1391). ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی. توسعه محلی (روستایی- شهری)، 4(1): ص39-52.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1383). نقش دولت در حکمرانی خوب. رساله دکتری. تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق). اصول کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج2.
مبارک، اصغر؛ آذرپیوند، زیبا (1388). نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی. اقتصاد اسلامی، شماره 36.
محمدی مزرعی، خدیجه و همکاران (1398). ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. رهیافت انقلاب اسلامی، شماره42.
مرشدیزاد، علی (1396). حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی. آینده پژوهشی ایران، شماره 2.
مقصودی، حمیدرضا (1396). استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر. مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 19.
مکیان، سید نظام‌الدین؛ بی‌باک، مژده (1394). تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری. مدل‌سازی اقتصادی، شماره 30.
مهاجرنیا، محسن (1387). جامعه آرمانی در اندیشه مقام معظم رهبری. معارف، شماره 63.
میدری، احمد؛ خیرخواهان، جعفر (1383). حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ناظمی اردکانی، محمد (1388). حکمرانی خوب بارویکرد اسلامی. علوم انسانی، شماره 76.
نوربخش، بهمن و همکاران (1398). جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی. رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 47.