کاشف‌‌الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانش‌‌آموخته حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی (تهران)، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون ابعاد گوناگون مسئله فلسطین و راهکارهای حلّ آن بود. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر تحلیل گفتمان انجام شد حاکی از آن است که کاشف الغطاء از ابتدا به عمق فاجعه در موضوع فلسطین پی برده و با ایراد سخنرانی تاریخی در قدس، شرکت در کنفرانس‌ها، نگارش مقالات و صدور فتوای تحریم فروش اراضی به یهودیان ایفای نقش کرد. از دیدگاه وی مسئله فلسطین، دارای ابعاد تاریخی، دینی و مذهبی، سیاسی ـ اجتماعی و بین‌المللی است. فلسطین، سرزمین تاریخی اعراب بوده، و دفاع فلسطینیان، دفاع از سرزمین اجدادی است. کاشف الغطاء در جغرافیای دینی، فلسطین را قلب جهان اسلام و قدس را امانت خدا در دستان مسلمانان می‌‌دانست که باید حفظ شود. از نگاه وی صهیونیسم زائیده استعمار است. او حلّ مسئله فلسطین را در گرو توجه حقوق بشری و جهانی به موضوع فلسطین، بیداری امّت اسلامی، بازگشت به هویت اسلامی، بسیج امّت اسلامی و اتحاد دولت‌های عربی و اسلامی و دوری از استعمارگران می‌‌دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kashif al-Ghita’ and the Subject of Palestine Aspects and Resolutions

نویسندگان [English]

 • seyyed javad varaei 1
 • seyyed amin varaei 2
1 Associate Professor, Department of Social Law and Jurisprudence, Research Institute for Hawzah & University, Qom, Iran.
2 Graduate of Islamic Seminary, Masters student, public rights, Farabi Campus - University of Tehran,Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to survey the ideas of Allameh Muhammad Hussein Kashif al-Ghita’ about various aspects of the subject of Palestine and guidelines to resolve that issue. The results of the research conducted by descriptive-analytical method based on discourse analysis reveals that Kashif al-Ghita’ had delved deep into the catastrophe in Palestine by giving his historical speech in Jerusalem, participation in conferences, writing articles, and giving fatwa about putting a ban on selling lands to the Jews. In his view, the issue of Palestine has historical, religious, social, and international aspects and it has been a historical land for the Arabs so they defend it as their ancestral homeland. In religious geography, Kashif al-Ghita’ considered Palestine as the heart of Muslim world, and Jerusalem as the trust of God in the hand of Muslims which should be maintained. In his opinion, Zionism is the result of colonialism. He held that the resolution to the issue of Palestine depends on international attention to human right in that country, Islamic revival. Return to Islamic identity, Islamic unity, coalition among Arabic-Islamic governments, and rejecting colonialism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kashif al-Ghita’
 • Palestine
 • Zionism
 • Jerusalem (Quds)
 • Islamic Revival
 • Jews
 • Arabic Countries
 1. قرآن کریم.

  1. دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس(1388). فروش زمین شایعه یا واقعیت؟. تهران: خرسندی.
  2. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (بی‌تا). نطق تاریخی در کنفرانس اسلامی در کراچی پاکستان در سال ۱۳۷۱ق. ترجمه جلال الدین فارسی. [بی‌جا: بی‌نا].
  3. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1364ق). نامه به رئیس‌‌جمهور آمریکا. مجله غریّ الاشرف، شماره3.
  4. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1414ق/ الف). خطاب کاشف‌‌الغطاء فی احتفال فی النجف بمناسبه تقسیم فلسطین. مجله الموسم، شماره18: ص191ـ 194.
  5. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1390). سه سند از علامه شیخ محمدحسین کاشف‌‌الغطاء. کتاب شیعه، شماره 3: ص214ـ 221.
  6. کاشف‌‌الغطاء، محمد حسین (1414ق/ب). فتاوی کاشف‌‌الغطاء. مجله الموسم، شماره 18: ص187ـ190.
  7. کاشف‌‌الغطاء، محمد حسین (1373ق). المحاوره مع السفیرین. نجف: مطبعه حیدریه، چاپ
   سوم.
  8. منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه. قم: نشر تفکر، چاپ دوم، ج3.
  9. سبزواری، سید عبدالأعلی(۱۴۱۳ق). مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ج15.

  10. شرف‌‌الدین، سید عبدالحسین(1427ق). موسوعه الامام شرف‌‌الدین. تحقیق مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، قسم احیاء التراث الاسلامی بقم المقدسه. بیروت: دارالمؤرخ العربی.

  11. کاشف‌‌الغطاء، عبدالحلیم (1401ق). فی السیاسه و الحکمه. بیروت: دارالتوجیه الاسلامی.

  12. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۹۷ق). جنه‌‌المأوی. با مقدمه و تعلیقات سید محمدعلی قاضی طباطبایی. تبریز: انتشارات شفق، چاپ دوم.

  13. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۷۰ق). دائرة المعارف العلیا. [بی‌جا: بی‌نا].

  14. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۳۳). المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون. ترجمه علی شریعتی. مشهد: [بی‌نا].

  15. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۵۷ق). نامه به جمعیت دفاع از فلسطین در بغداد (پنجم جمادی‌‌الآخرة). [بی‌جا: بی‌نا].

  16. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1427ق). انذار و تحذیر الی الامّه‌‌الاسلامیّه. مجله آفاق نجفیه، شماره2: ص396 ـ 400.