آینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان آینده‌نگاری راهبردی و حرکت از الگوی پایه به سوی الگوی نهایی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. حرکت از الگوی پایه به الگوی نهایی پیشرفت و طراحی راهبردهایی برای نیل به آینده مطلوب، معرفی شرح وظایف و خط سیر مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تلاش‌ها برای ورود به چشم‌انداز آرمانی بحث محوری این مقاله می‌باشد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد، نتایج نشان داد، علی‌رغم اینکه الگوی پایه توانسته بر پایه معیارها و ملاک‌های علمی و روش‌شناختی مناسب طراحی شود، لیکن ضروری است به لحاظ عدم انسجام لازم بین اجزاء و نیز ظرفیت‌های درونی آن در قلمرو آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری راهبردی در زمینه عمق شناخت رویدادهای آینده از قابلیت نسبی برخوردار باشد. به ویژه در حوزه تفکر استراتژیکی شناخت آینده تحولات و شناسایی جهت گیری‌های منطبق با اهداف با ثبات و پایدار جمهوری اسلامی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting and Moving from Fundamental model to the Islamic-Iranian Model

نویسنده [English]

 • Muhammad Rahim Eivazi
Professor,Department of Political Science and Islamic Revolution Studies, Faculty of Humanities,Shahed University,Tehran,Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the relationship between strategic forecasting and moving from fundamental model to the ultimate Islamic-Iranian model of progress. Moving from the fundamental model to the ultimate model of progress and designing strategies to achieve the desired future, introduction of the task descriptions and the timeline for a set of activities and efforts to enter the ideal landscape, are the central arguments of this study. During this descriptive-analytical study, the results showed that although the fundamental model has been designed on the basis of appropriate scientific and methodological criteria, it is essential for it to have a partial capability in terms of the necessary inconsistency between the components and its intrinsic capacities in the field of future research and strategic foresight in the context of future event recognition. Especially in the field of strategic thinking, it is essential to know the future of developments and identify orientations consistent with the stable and enduring goals of the Islamic Republic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Forecasting
 • Islamic-Iranian Model of Progress
 1. شوارتز، پیتر (2003). شگفتی‌سازهای اجتناب‌ناپذیر. ]بی‌جا[: انتشارات گوتهام بوکز.
 2. عیوضی، محمدرحیم (1391). آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
 3. عیوضی، محمدرحیم (1395). شش پرسش و پاسخ آینده‌پژوهانه پیرامون سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. در: پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (29-30 اردیبهشت، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران).
 4. عیوضی، محمدرحیم؛ کیقبادی، علیرضا (1391). تعیین قلمرو راهبرد، مأموریت، رسالت، هدف و چشم‌انداز در آینده‌نگاری راهبردی. مطالعات آینده‌پژوهی، سال اول، شماره 3: 160-133.
 5. مصباح یزدی، محمدتقی (1378). آموزش فلسفه. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
 6. Cornish, Edward (2003). The Wild Cards in our Future. The Futurist, 37: p18-22.
 7. Kuosa, Tuomo (2011). Evolution of futures studies. Futures, 43: p327–336
 8. Sardar, Ḍiyā-ad-Dīn (1985). Arguments for Islamic Science. ligarh: Centre for Studies on Science.