بررسی عوامل موثر در خلق ارزش با استفاده تجزیه‌و‌تحلیل کلان‌داده برای تعالی راهبردهای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد قم، قم، ایران

2 گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

خلق ارزش یک عامل اصلی در پایداری و تعالی سازمان‌ها است که علاوه بر حداکثر سازی سود، حفظ مشتری، دستیابی به اهداف کسب‌وکار و ایجاد درآمد را به دنبال دارد. در دنیای کسب‌وکار، حجم عظیمی از داده‌های عملیاتی و مالی در میلیون‌ها منابع داده‌ای مختلف ذخیره شده است و سازمان‌ها به دنبال کشف چگونگی استفاده از این داده‌ها برای کسب‌وکار خود هستند، اما بسیاری از آن‌ها از چگونگی خلق ارزش از حجم بسیار زیاد داده آگاهی ندارند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سازمان‌های از این حجم عظیم داده چگونه می‌توانند استفاده کنند و برای خود ارزش ایجاد کنند؟ استفاده از کلان‌داده برای خلق ارزش، نیاز به تغییر سیاست در سازمان و اتخاذ راهبردی متناسب با اهداف آن دارد. این پژوهش با مطالعه تحقیقات مختلف در این حوزه به (الف) بررسی وضعیت فعلی راهکارهای ارائه شده برای خلق ارزش از تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده، (ب) ارائه پارامترهای مهم و بحث درباره اثر آن‌ها با خلق ارزش و (ج) ارائه یک دسته‌بندی از آخرین پیشرفت‌های علمی درزمینۀ خلق ارزش از تجزیه‌وتحلیل کلان‌داده می‌پردازد تا سازمان‌ها بتوانند آگاهانه راهبردی درست را برای حرکت به سمت خلق ارزش از تجزیه و تحلیل کلان‌داده انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors of Value Creation Using Big Data Analytics for Excellence in Enterprise Strategies

نویسندگان [English]

  • Ali Mirarab 1
  • Seyedeh Leili Mirtaheri 2
  • Seyed Amir Asghari 2
1 Department of Computer Engineering, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Electrical and Computer Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Davenport, T. (2014). Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities: Harvard Business Review Press.2.Furtado, L., Dutra, M., & Macedo, D. (2017). Value Creation in Big Data Scenarios: A Literature Survey. Journal of Industrial Integration and Management, 02(01), 1750002. doi:10.1142/s24248622175000263.Grover, V., Chiang, R. H. L., Liang, T.-P., & Zhang, D. (2018). Creating Strategic Business Value from Big Data Analytics: A Research Framework. Journal of Management Information Systems, 35(2), 388-423. doi:10.1080/07421222.2018.14519514.Lim, C., Kim, K.-H., Kim, M.-J., Heo, J.-Y., Kim, K.-J., & Maglio, P. P. (2018). From data to value: A nine-factor framework for data-based value creation in information-intensive services. International Journal of Information Management, 39, 121-135. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.0075.Mouthaan, N. (2012). Effects of big data analytics on organizationsvalue creation. University of Amsterdam.6.Nowling, R. J., & Vyas, J. (2014, 3-5 Dec. 2014). A Domain-Driven, Generative Data Model for Big Pet Store. Paper presented at the 2014 IEEE Fourth International Conference on Big Data and Cloud Computing.7.Saggi, M. K., & Jain, S. (2018). A survey towards an integration of big data analytics to big insights for value-creation. Information Processing & Management, 54(5), 758-790. doi:https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.01.0108.Verhoef, P. C., Kooge, E., & Walk, N. (2016). Creating Value with Big Data Analytics: Making Smarter Marketing Decisions: Routledge.9.Wu, C., Buyya, R., & Ramamohanarao, K. (2016). Big Data Analytics = Machine Learning + Cloud Computing. CoRR, abs/1601.03115.