بررسی تطبیقی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه با تأکید بر عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی؛ رئیس موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

2 دکترای علوم سیاسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

عدالت یکی از عمده‌ترین ارزش‌های معنوی در طول تاریخ تمدن بشری است که مورد توجه اندیشمندان مکاتب مختلف بوده است؛ لذا تعیین رویکرد یک نظام سیاسی به مسأله‌ی عدالت، در طراحی و تدوین نظریه‌ها و الگوهای توسعه نیز مؤثر خواهد بود. این نوشتار می‌کوشد تا ضمن مقایسه‌ی جایگاه عدالت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه، به این سوال پاسخ دهد که «وجوه تمایز عدالت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با الگوهای غربی توسعه چیست؟» برای نیل به این هدف، از روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی استفاده کرده و جهت استنباط به منابع معتبر اسلامی و بیانات حضرت آیت‌االله خامنه‌ای مراجعه نموده‌ایم. یافته‌های بحث نشان می‌دهند که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تعریف: عدالت، نظام اقتصادی و سیاسی مطلوب، تعیین نسبت آزادی و عدالت، نسبت توسعه/پیشرفت و عدالت، نقش دولت در برقراری عدالت و ترسیم اهداف نهایی خود در برقراری عدالت، با الگوهای غربی توسعه، تمایزات جدی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Iranian-Islamic Model of Progress and Western Models of Development with an Emphasis on Justice

نویسندگان [English]

 • Shuaib Bahman 1
 • Masoud Jafari Nejad 2
1 Ph.D. in Political Science; Head of the Institute for Strategic Researchers of the Contemporary World
چکیده [English]

Justice is one of the most important value of spiritual values during the history of human civilization and has been favored by thinkers of different schools. It is effective for a political system to determine approach to issue of justice for designing and codifying theories and models of development. This paper tries to respond to this question that “what are distinctive features of justice in comparing the Iranian-Islamic model of progress with western models of development?” while comparing the place of justice in the Iranian-Islamic model of progress with western models of development. To achieve this objective, comparative, analytic and descriptive methodology has been used and validated Islamic sources and statements of the supreme leader, Ayatollah Khamenei have been referred to in order to make inferences. The findings show that the Iranian-Islamic model of progress is seriously distinctive from the western models of development in defining justice, desirable politico-economic system, determining justice-liberty relation, development-progress and justice and role of state in establishing justice and illustrating its final goals for establishing justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Justice
 • Socialism
 • Liberalism
 • Western Models of Development
 • Iranian-Islamic Model of Progress
 1. قرآن کریم

  1. آربلاستر، آنتونی (1377). ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب. ترجمه: عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
  2. راش، مایکل (1383). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: سمت.
  3. سبحانی، حسن (1393). اسلام و اقتصاد. تهران: دانشگاه تهران.
  4. شاپیرو، سالوین (1380). لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن. ترجمه: محمدسعید حنایی. تهران: نشر مرکز.
  5. فتحانی، علی (1388). عدالت اقتصادی و راهبردهای مبتنی‌بر مفهوم. ماهنامه اقتصادی بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش89 و 90.
  6. کوثر (مجموعه سخنرانی‌های امام خمینی) (1376). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  7. مطهرى، مرتضى (1373). انسان کامل. قم: انتشارات صدرا.
  8. وینسنت، اندرو (1392). ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی. ترجمه: مرتضی ثابت‌فر. تهران: نشر ققنوس.
  9. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1382). تدوین جهانگیر منصور. تهران: نشر دوران.

  10. Hoogvelt. Ankie M. M., (1982), The third world in global development, London, Macmillan,

  11. Luik. John C., (1998), “Humanism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, Edward Craig (ed), London: Routledge, Vol.4,