گفتمان انقلاب اسلامی و حوزه ی علمیه ی انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

"اسلام انقلابی" مقولهای است که در قرن معاصر مورد توجه تمامی دین داران عالم قرار گرفته است. گفتمان انقلاب اسلامی که برای اولین بار حاکمیت و تأثیر دین بر ساحت های زندگی بشر را به نمایش گذاشته است، دارای شاخصهها و مبانی و ارزش هایی است که هویت دینی انسان ها را با مفهومی به نام انقلابی گری گره زده است. انقلابی گری از مفاهیمی است که کارایی و جامعیت دین و وظیفهی دینی را در گفتمان انقلاب اسلامی حدوثا و بقائا تفسیر میکند. مصادیق زیادی در این مفهوم گنجانده میشود که پررنگترین آن متعلق به نهاد حوزهی علمیه است. حوزهی علمیه برای آن که هویت انقلابی به خود بگیرد، باید در ساختار گفتمان انقلاب اسلامی نقش خود را بداند و مبتنی بر آن به ایفای این نقش همت گمارد. در این تحقیق بر اساس ماهیت و رسالت ذاتی حوزهی علمیه و با روش توصیفی-تحلیلی با رجوع به منابع کتابخانهای در صدد تنقیح مفهوم حوزهی انقلابی بر اساس شاخصههای انقلابی گری و مناسبات حوزه ی علمیه با گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse of the Islamic Revolution and Revolutionary Seminary in the Eyes of the Supreme Leader

نویسنده [English]

 • Mortada Tavvakoli Mohammadi
Jame’ata Al-Mustafa Al-Ālamiyya, Qom, Iran
چکیده [English]

“Revolutionary Islam” is a category that has been considered by all religionists of the universe in the contemporary century. Discourse of the Islamic Revolution has put on display for the first time rule and impact of religion on arenas of human life; it has features, principles and values that have linked religious identity of men to a concept named revolutionarism. It is among the implications that contingently and permanently interpret efficiency, comprehensiveness of religion and religious obligation within discourse of the Islamic Revolution. Applications of an awful lot have been included in this concept, most colorful of which belongs to institution of seminary. In order for seminary to beget revolutionary identity, it must discover its role in the structure of Islamic revolution discourse, based on which it should try to play the role. In this paper, the author tries to explore concept of revolutionary seminary based on revolutionarism features and relations of seminary with the Islamic Revolution discourse in accordance with innate mission and nature of seminary through use of analytic-descriptive methodology and by referring to library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seminary
 • Revolutionarism
 • Islamic Revolution Discourse
 1. قرآن کریم.

  1. آمدی، عبدالواحدبن محمد (1410ق). غررالحکم و دررالحکم. قم: دارالکتب الاسلامی.
  2. ابن طاووس، علی بن موسی (1409). اقبال الاعمال. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  3. ابن بابویه، محمدبن علی (1395ق). کمال‌الدین و تمام‌النعمه. تصحیح: علی‌اکبر غفاری. تهران: اسلامیه.
  4. ابن بابویه، محمدبن علی (1385). علل الشرائع (ج1). قم: داوری.
  5. امام خمینی، سیدروح‌الله (بی‌تا). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  6. ـــــــــــــــــــ (1385). صحیفه‌ی امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج).
  7. ـــــــــــــــــــ (1376). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ سوم).
  8. ابن فهد حلی، احمد ابن محمد (1375). آیین بندگی و نیایش (ترجمه عده‌الداعی). ترجمه: حسین غفاری ساروی. قم: بنیاد معارف اسلامی.
  9. ابن حجر العسقلانی (بی‌تا). فتح الباری. بیروت: دارالمعرفة لطباعة والنشر (چاپ دوم).
  10. ان‍طون‌ال‍ی‍اس، الیاس‌ (1377). ال‍ق‍ام‍وس‌ال‍ع‍ص‍ری (ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍ن‌ ع‍ربی‌ - ف‍ارسی). ت‍رج‍م‍ه‌ و تألیف‌: ‌سید‌م‍ص‍طف‍ی‌ طب‍اطب‍ایی‌. ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍ف‍روشی‌ اس‍لامیه‌ (چاپ دهم).
  11. افتخاری، اصغر (1387). تهدیدات نرم. تقریرات کلاس درس، دوره هفتم دکتری تهدیدات امنیت ملی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  12. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على (1379ق). مناقب آل أبی طالب علیهم‌السلام. قم: علامه.
  13. اعرافی، علیرضا (1395). حوزه‌ی علمیه؛ چیستی/گذشته/حال/آینده. تدوین: محمد آزادی. قم: موسسه اشراق و عرفان.
  14. ابن اخوه، محمدبن محمد (بی‌تا). معالم القربة فى احکام الحسبة. تحقیق: محمد محمود شعبان و صدیق احد عیسی. قم: التابع لمکتب الاعلام الاسلامی (نسخه pdf در کتابخانه دیجیتال نور www.noorlib.ir)
  15. باقری، سیامک و یوسفی (1388). چیستی تهدید نرم؛ مجموعه مقالات همایش امنیت نرم (امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران). دانشکده امام هادی(ع).
  16. برزگر، محمدعلی (1382). اخلاق و سیاست از دیدگاه امیرالمومنین(ع) (پایان‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد). قم: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی.
  17. پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: www.khamenei.ir
  18. جمعی از نویسندگان (1379). انقلاب اسلامی. قم: معارف (چاپ هشتم).
  19. حسینی بهشتی، سید محمد (1385). سه‌گونه اسلام، به انضمام مراحل اساسى یک نهضت. تهران: بقعه.
  20. حسینی همدانی، سیدمحمدحسین (1404ق). (تفسیر) انوار درخشان. تحقیق: محمدباقر بهبودی. تهران: لطفی.
  21. دورانت، ویل (1337). تاریخ تمدن. ترجمه: احمد آرام. تهران: نشر اقبال، فرانکلین.
  22. دهخدا، علی‌اکبر (1346). فرهنگ دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
  23. راشد، حسینعلی (1381). فضیلت‌های فراموش‌شده. تهران: موسسه امیرکبیر نشر بین‌الملل.
  24. رحمت‌خواه دربان، محمدرضا (1393). دشمن‌شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری. قابل دسترسی در سایت پژوهشکده مطالعات جهان اسلام http://imws.ir/?q=fa/node/1289.
  25. شریف رضی (1414ق). نهج‌البلاغه. مصحح: صالح صبحی. قم: هجرت.
  26. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1397ق.
  27. ــــــــــــــــــــــ (1374). ترجمه المیزان. ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی همدانی. قم: جامعه مدرسین قم (چاپ پنجم).
  28. طوسى، محمد بن الحسن (1414ق). الأمالی (للطوسی). تحقیق: موسسة البعثة. قم: دارالثقافة.
  29. طیب، سیدعبدالحسین (1378). اطیب البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: انتشارات اسلام (چاپ دوم).
  30. کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تصحیح: على‌اکبر غفارى و محمد آخوندى. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  31. کوفى، فرات بن ابراهیم (1410ق). تفسیر فرات الکوفی. تحقیق: محمدکاظم. تهران: مؤسسة الطبع و النشر فی وزارة الإرشاد الإسلامی‏.
  32. مازندرانی، محمدصالح بن احمد (1382ق). شرح الکافی(الاصول والروضة). تصحیح: ابوالحسن شعرانی. تهران: مکتبة الاسلامیه.
  33. مجلسی، محمدباقر (1404ق). بحارالانوار. بیروت: چاپ الوفاء.
  34. مطهری، مرتضی (1377). جاذبه و دافعه علی(ع). تهران: انتشارات صدرا.
  35. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  36. نیکوبرش، فرزانه (1381). بررسی عملکرد سیاسی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی. تهران: موسسه امیرکبیر نشر بین‌الملل.