معرفت و بصیرت سیاسی اسمائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اگرچه بیش ترین تلاش های اندیشمندان و محققان بزرگ سیاسی، مصروف تعریف و تبیین اصطلاحات و مفاهیم بشری بوده است؛ با این وجود، اسمای حسنای الهی - به عنوان مفاهیم بلند عرشی و الهی - در ادبیات سیاسی چندان مورد توجه نبوده اند. نویسنده بر این باور است که با استفاده از رویکرد اسمایی می توان ادبیات جدیدی را در علم سیاست تولید کرد و رویکردهای منفی و سلبی نسبت به قدرت را تغییر داد. با معرفت و بصیرت سیاسی اسمایی، چالش های اخلاقی و معنوی در عرصه ی سیاسی کم شده و آسیب های این عرصه کاهش خواهند یافت؛ زیرا اگر صاحبان قدرت به معانی أسماء الله - که همان اخلاق الله است - آراسته گردند، از آسیب های شایع در حوزه ی سیاست کاسته خواهد شد. آراستگی صاحبان قدرت سیاسی به اسمای حسنای الهی را با سه مفهوم: تعلق، تحقق و تخلق می توان پی گرفت. اگر صاحب قدرت سیاسی ذیل هر اسمی خود را متعلق، متحقق و متخلق به اسم الهی باور کند، آن وقت از استبداد ها، ظلم ها، مفاسد سیاسی، اقتصادی و ... به دور خواهد شد و عنایات خدای سبحان به دولت و ملت باریدن خواهد گرفت. چراکه اگر قابلیت وقتی
فراهم شود، نزول رحمت از ناحیه ی فاعلیت حق حتمی خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Knowledge and Insight of Divine Attributes

نویسنده [English]

 • Bahram Dalir
Assistant Professor, Research Institute of Culture and Islamic Thought.
چکیده [English]

Although most efforts of great political thinkers and scholars have been made for definition and elucidation of human concepts and terminologies, Divine Attributes as High Divine and Throne implications have not been favored so much in political literature. The article author believes that new literature can be produced in politics by using approach of Divine Attributes and change the negative and privative approaches in relation to power. Spiritual and ethical challenges in the area of politics decline with Divine Attributes political insight and knowledge and damages will be reduced in this area because if holders of power are adorned with meanings of Divine Attributes-that are the same Divine Ethics, damages prevailing in the area of politics will be decreased. Adornment of political power holders with Divine Attributes can be sought with three concepts of Belonging, Achieving and possessing. If holder of political power believes itself as belonged, achieved and possessed to Divine Attributes, he shall be kept away from tyrannies, cruelties, economic, political and… corruptions and God, the Praiseworthy, showers state and nation with Graces. Because if capability is provided, God shall certainly bestow His Blessings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Insight
 • divine attributes
 • Belonging
 • Achieving
 • Possessing
 1. قرآن کریم.

  1. نهج‌البلاغه (1392). ترجمه: محمد دشتی. به‌کوشش مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر‌المؤمنین(ع). قم: پیام مقدس (چاپ 14).
  2. دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه. زیرنظر محمد معین و سیدجعفر سجادی. تهران: دانشگاه تهران (چاپ دوم).
  3. طارمی‌، صفی‌الدین محمد (1377). انیس‌العارفین (تحریر منازل‌السائرین). تحقیق و تصحیح: علی اوجبی. تهران: روزنه.
  4. ابن‌عربی، محیی‌الدین (بی‌تا). الفتوحات المکیّه. بیروت: دارالفکر.
  5. ــــــــــــــــــ (1383). کشف المعنی عن سرّ اسماء الله الحسنی. ترجمه و شرح: زمانی قمشه‌ای. قم: مطبوعات دینی.
  6. نوس، برت‌نی (1377). رهبری بصیر (ابداع مفهومی جذاب از هدایت سازمانی). ترجمه: محمد گلی و برزو برهی. تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
  7. سینا، بوعلی (بی‌تا). الحاشیة علی‌الالهیات. قم: انتشارات بیدار.
  8. شییخ صدوق (1398ق). التوحید. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
  9. شیخ کلینی (1362). الکافی (جلد دوم). قم: انتشارات اسلامیة (چاپ دوم).

  10. سعادت‌پرور، علی (1368). جمال آفتاب. قم: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور.