توسعه و جامعه آرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توسعه یعنی حرکت اجتماعی به سوی مطلوبیت ها؛ به همین رو نمی توان آن را بدون ورود به بحث غایات و آرمان ها دنبال کرد. یکی از مفاهیم و قالب های مطرح در بوده که در علوم اجتماعی جدید کم تر بدان « جامعه ی آرمانی » ، اندیشه های اجتماعی سلفَ پرداخته شده است. پرداختن به موضوع توسعه - آن هم با انگیزه ی رسیدن به الگوهای
بومی - این اجازه را به ما می دهد تا با سنت شکنی به سراغ آن برویم و منظور و فحوای آن را وارسی نماییم. جامعه ی آرمانی حسب آموزه های اسلامی بیش از آن که مبین هدف باشد، ترسیم کننده ی راه است؛ بدان رو که غایت دین، کمال انسانی است و شدنِ به دست خویش. پس اگر هدف توسعه را نیل به جامعه ی آرمانی قلمداد کنیم، دو معنا از آن مستفاد
می شود: ارتقای سطح آرمانی آحاد اجتماعی و فراهم آوری بستر مساعد و همراه برای آن. این معنا از جامعه ی آرمانی استعداد بالایی برای عملیاتی شدن دارد و ورود و به کارگیری آن را در برنامه ریزی های توسعه میسر می سازد؛ البته بدین شرط که در هدف گذاری و شاخص های آن تجدیدنظر شود و سطح انتظارات از آن ارتقا پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and the Utopia

نویسنده [English]

 • Alireza Sadra
Associate professor, Faculty of Law and Political sciences, University of Tehran.
چکیده [English]

Development means social movement towards the desired. Due to the same result, it can not be followed without entering the realm of hopes and wishes. One of the important concepts and frameworks in social thoughts of “Salaf” has been “Utopian Society” which is dealt with, less, in the modern social sciences. Dealing with the issue of “development” gives us permission to touch it with breaking traditions and analyze its meaning and connotation. According to Islamic didactics, the utopia draws the path, more than explaining the goal; since the target of religion is human perfection and advancing by “self”. Henceforth, if we consider “development” as the goal of society, two meanings come out of it: advancement of the ideal level of the social public and providing suitable and accompanying ground for it. This interpretation from “utopia” has high capacity for operationalization and makes its entering and implementing in development plannings possible; provided that goal settings and its indices undergo reconsideration and expectations level from it promote.

کلیدواژه‌ها [English]

 • development
 • utopia
 • Human Perfection
 • Social Philosophy
 • Value System
 1. آگوستین قدیس (1391). شهر خدا. ترجمه‌: حسین توفیقی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
 2. اخوان‌الصفا (1364). رسائل اخوان‌ الصفا و خلان‌ الوفا (4 مجلد). بی‌جا: مکتب الاعلام الاسلامی.
 3. ارسطو (1364). سیاست. ترجمه‌: حمید عنایت. تهران: خوارزمی.
 4. شجاعی‌زند، علی‌رضا (1394). دین در زمانه و زمینه‌ی‌ مدرن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. فارابی‌، محمد ابن محمد (1917). فصول‌ المنتزعه. تحقیق فوزی متری نجار. بیروت: دارالمشرق.
 6. ــــــــــــــــــــ (1361). اندیشه‌های‌ اهل‌ مدینه‌ی‌ فاضله.‌ ترجمه‌ و تحشیه‌ی‌ سید جعفر سجادی‌. تهران:. طهوری‌.
 7. ــــــــــــــــــــ (1358). سیاست‌ مدنیه.‌ ترجمه‌ و تحشیه‌ی‌ سید جعفر سجادی‌. تهران:. انجمن‌ فلسفه‌ی‌ ایران‌.

طوسی‌، خواجه‌نصیرالدین‌ (1360). اخلاق‌ ناصری.‌ تصحیح‌ و تنقیح‌ مجتبی‌ مینوی‌ و علیرضا حیدری‌. تهران‌: خوارزمی‌.