افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعهی متعالی مشتملبر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایهی توسعهی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سهگانهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعهی گسترههای سهگانهی فردی، جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها میشود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی کلامی و فقهی حقوقی)، ترویج عملی (راهبردی-کاربردی تخصصی و فوق تخصصی نخبگانی، عمومی مردمی و کارشناسی و مدیریتی دولتی) و
تحقق عینی (اجرایی-جاریسازی) تا پیمایش، آمایش و پایش آنها را نیز شامل میشود. این مقاله عهدهدار تنظیم، ترسیم و تدوین اعم اهم این افقها و تدابیر میباشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Horizons and Strategies of the Supreme Development Pattern of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Alireza Sadri
Associate professor, Faculty of Law and Political sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The political horizon and strategies of the supreme development includes economical, political and cultural horizon and strategies of the supreme development pattern which is considered the basis of the supreme development and its horizon and strategies. The expanded pattern and its relevant horizon and strategies include: macro sub-sections of economical, political and cultural sections of the pattern and its triplet “individual”, “collective” and “social” subsets and corresponding horizon and strategies. Horizon and strategies also includes scientific explanation mechanisms (theoretical, philosophical, Kalaam-related and juridical-legal), practical promotion (strategic-practical, technical and highly technical elite, public, expert and public administrative) and objective realization (executive, spreading) and their scrolling, make up and guarding. This paper aims at tuning, drawing and compiling the macro and micro features of these horizons and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Horizon
 • Strategy
 • Politics
 • pattern
 • development
 • Balanced
 • Supreme
 1. باتامور، تام (1373). مکتب فرانکفورت. ترجمه: محمود کتابی. تهران: پرسش.
 2. خامنه­ای، سیدعلی (1389). پایگاه اطلاع رسانی Khamenei.ir.
 3. خمینی، روح­الله (1362). ولایت فقیه. تهران: امیر کبیر.
 4. ـــــــــــــ (بی­تا). صحیفه­ی نور (دوره 22جلدی). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. سن، آمار تیا (1394). توسعه به­مثابه آزادی. ترجمه: سید وحید محمودی. تهران: دانشگاه تهران
  (چ4).
 6. سیاهپوش، امیر (1392). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ برگرفته از بیانات حضرت آیت­الله­العظمی سیدعلی خامنه­ای. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای.
 7. صدرا، علی­رضا (1383). آسیب شناسی جهانی­شدن و جهانی­سازی با مدل جهانی­گرایی مهدوی. قم: نشریه قبسات، زمستان.
 8. قانون اساسی ج.ا.ا.
 9. گنون، رنه (1394). بحران دنیای متجدد. ترجمه: حسن عزیزی. تهران: حکمت.
 10. ــــــــ (1389). سیطره­ی کمیت و علایم آخر زمان. ترجمه: علی­محمد کاردان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 11. مارکوزه، هربرت (بی­تا). انسان تک­ساحتی، ترجمه: محسن مویدی. تهران: امیر کبیر.
 12. ـــــــــــــ (1388). گفتارهایی در رهایی. ترجمه محمود کتابی. تهران: پرسش.
 13. نشریه پیام (1376). دریچه­ی گشوده بر جهان. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، شماره 360، سال بیست و هشتم.