رابطه‌ی ولایت و جمهوریت در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه و توجه به اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای در سطح ایران و بلکه جهان رو به فزونی است. این مسأله نه فقط به‌دلیل عهده‌داری ولایت و زعامت، بلکه به جایگاه علمی و مبانی اندیشه‌ای نوین ایشان در مسائل سیاسی و مدیریت کلان جامعه‌ی اسلامی نیز مرتبط است. در این مقاله با استفاده از مبادی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای و برمبنای کاوشی روشمند و بهره‌گیری از چارچوب نظری سیستمی، به بررسی رابطه‌ی دوگانه‌ی "جمهوریت و ولایت" در نظام دانایی آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته‌ایم. فرضیه‌ی اصلی مقاله این است که در اندیشه‌ی سیاسی ایشان، ضمن مشروع دانسته‌شدن اطلاق ولایت، جمهوریت و آرای مردم نیز در ساختار نظام سیاسی اسلام نقش مهم و خاص
خود را دار هستند که این مهم، حقوق و تکالیف متقابلی را برای ولیّ و جمهور مردم رقم می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Velayah and Republic in Thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

 • Massoud Moeinipour
 • Mohammad-Reza Abdollah Nasab
چکیده [English]

Studying and noticing the political thought of Ayatollah Khamenei is increasing in Iran and even the world. This is not just because of his responsibility and Velayah, but is also due to his scientific position and modern intellectual bases in political issues and macro management of the Islamic society. In this paper, by using the ontological and humane foundations of Ayatollah Khamenei and on basis of a methodological exploration and enjoying systemic theoretical framework, we have analyzed the relationship between republic and velayah in his intellectual framework. The main claim of the paper is that in the political thought of Ayatollah Khamenei, while setting attribution of Velayah as legitimate, republic and the vote of people have their own important and specific role both of which creates mutual rights and duties for each part: the ruler (Valii) and the republic. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ayatollah Khamenei
 • Velayah of the Jurist
 • Republic
 • People
 1. مصباح یزدی، محمدتقی (1377). پرسش‌ها و پاسخ‌ها؛ ولایت فقیه و خبرگان (جلد 2). قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 2. معینی‌پور، مسعود (1389). اصول حاکم بر سبک مدیریت مقام معظم رهبری در کنترل و مهار وقایع انتخابات 1388، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب، سال اوّل، شماره اوّل.
 3. ــــــــــــــ (1392). عدم امکان تحقق دموکراسی دینی به جای مردم‌سالاری دینی (با تاکیدبر نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی مقام معظم رهبری). مجموعه مقالات علمی پژوهشی همایش مردم‌سالاری دینی.
 4. ملک افضلی اردکانی، محسن (1391). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قم: نشر معارف.
 5. مهاجرنیا، محسن (1393). فلسفه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. مهدوی کنی، محمدرضا (1380). بیست گفتار. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.