معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و تاثیر آن بر نسبت دین و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نقش تاثیرگذار و تعیین­کننده‌ی دین در سده­های اخیر تاریخ ایران، در تحولات سیاسی- اجتماعی غیرقابل‌انکار است و نمی­توان آن را در سطح عوامل فرعی و حاشیه­ای تقلیل داد. پیرو اهمیت این موضوع، مقاله حاضر بر آن است تا معرفت‌شناسی باور دینی را در اندیشه‌ی سیاسی شهید مطهری، با تأکیدبر نسبت دین و سیاست، بررسی‌ کند. نویسنده معتقد است استاد مطهری در پرداختن به مقوله‌ی دین و دولت رویکرد درون دینی دارد. فرضیه‌ی این نوشته آن است که تکیه‌بر دین و آموزه‌های دینی در چارچوب سنت رایج فقهی و تفسیری و باور به جامعیت دین، موجب پیوند دین و سیاست در اندیشه‌ی استاد مطهری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology of Religious Belief from the Viewpoint of Shahid Motahari and its Influence on Relationship between Religion and Politics

نویسندگان [English]

 • Reza Jalali
 • Mohammad Torabi
چکیده [English]

The effective and deciding role of religion in the recent centuries of the history of Iran is undeniable in socio-political changes and it can’t be degraded to the level of secondary and marginal factors. Concerning the importance of this issue, this study aims at analyzing the epistemology of religious belief in the political viewpoint of shahid Motahari with emphasis on relationship between religion and politics. The writer holds that shahid Motahari has intra-religious approach in dealing with issues of “religion” and “government”. The assumption of the study is that depending on religion and religious beliefs in common juridical and interpretive tradition and believing in the comprehensiveness of the religion has resulted in connection of religion and politics in the attitude of shahid Motahari. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religion
 • Politics
 • Epistemology
 • Political Thought
 • Hermeneutics
 1. احمد دار، ریاض (1386). "دین و نظام سیاسی-اجتماعی از منظر اقبال لاهوری و استاد مطهری"، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، بهار، ش21.
 2. پورحسن، قاسم و منصوری، محسن (1388). "بررسی مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با آموزه‌های قرآنی با تاکید بر آراء اندیش‌وران معاصر شیعی". رهیافت انقلاب اسلامی، پاییز، ش10.
 3. جعفری، محمدتقی (1378). فلسفه‌ی دین. تدوین: عبدالله نصری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 4. خسروپناه، عبدالحسین (1390). رویکرد استاد مطهری به علم ودین. قم: نشر معارف.
 5. طباطبایی، سید محمدحسین (بی‌تا). آموزش دین (ج 2 و 1). تنظیم: سید مهدی آیت‌الهی. قم: جهان آرا.
 6. لک‌زایی، نجف و عیسی­نیا، رضا (1391). "انسان‌شناسی مطهری؛ معبری برای سیاست‌شناسی"، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم. تابستان، ش15.
 7. مطهری، مرتضی (1361). ده گفتار. تهران: صدرا.
 8. ـــــــــــــ (1361)، بیست گفتار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 9. ـــــــــــــ (1364). امامت و رهبری. تهران: صدرا (چاپ اول).

10. ـــــــــــــ (1367). جهاد. تهران: صدرا.

11. ـــــــــــــ (1368). مجموعه آثار (جلد ا و2). تهران: صدرا.

12. ـــــــــــــ (1370). اسلام و مقتضیات زمان (ج1و2). تهران: صدرا.

13. ـــــــــــــ (1370). بیست گفتار. تهران: صدرا (چاپ هفتم).

14. ـــــــــــــ (1373). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.

15. ــــــــــــــ (1377). بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر. تهران: صدرا.

16. ـــــــــــــ (1377). عدل الهی. تهران: صدرا.

17. ـــــــــــــ (1383). وحی و نبوت. مجموعه آثار. تهران: صدرا (چاپ یازدهم).

18. میر، ایرج (1380). رابطه دین و سیاست، تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از پیوند دین و سیاست. تهران: نشر نی.

19. هادی، قربانعلی (1388). نقد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرائت‌های مختلف از دین. قم: انتشارات بین­المللی المصطفی.