بررسی امتداد سنّت‌گرایی در سیاست و نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته اندیشه معاصر مسلمین، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22034/sm.2021.540294.1766

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امتداد سنّت‌گرایی در سیاست و نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سوال است که آیا سنّت‌گرایان در سیاست حضور دارند؟ اگر حضور دارند، مبانی و جهت‌گیری آن‌ها به چه نحو است؟ نتایج نشان داد که سنت‌گرایان برخلاف مبانی نظری خود که نوعی انزواطلبی را ترویج می‌کنند، نه تنها در سیاست ورود پیدا کرده‌اند، بلکه تنها مدل قابل قبول در حکومت‌داری را نیز مدل سطلنت می‌دانند. عمده مبانی سیاسی آن‌ها متمرکز بر قدرت، قدرت‌پرستی، مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با دموکراسی و مردم‌سالاری، مخالفت با مهاجرت، تمرکز بر ملی‌گرایی و ناسیونالیستی و اعتقاد به هرم قدرت از بالا است. این مبانی منجر باعث شده است که عمده جهت‌گیری آن‌ها حمایت از احزاب راست گرا و افراطی و حمایت از فاشیسم و نئوفاشیسم باشد. افرادی مانند دومایستر در فرانسه، استیو بانون (مشاور اسبق ترامپ) در آمریکا، کاروالیو در برزیل، ایوولا در ایتالیا، از جمله سنت‌گرایانی هستند که ضمن حضور فعال در سیاست، تأثیرات مهمی را نیز در کشور خود و در سپهر سیاسی برجای گذاشته‌اند. در مواجهه سنت‌گرایان و بخصوص نصر با انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر اسلام سلطنتی، هرگونه انقلاب و بخصوص انقلاب اسلامی را بدلیل مخالفت مبانی انقلاب با مبانی سلطنت، مردود می‌شمارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Extension of Traditionalism in Politics and Its Approach to the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Akhoondi 1
  • Dawood Rahimi 2
1 PhD., Student, Department of Contemporary Muslim Thought, Al-Mustafa Al-Alamiya Society, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahid University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review the extension of traditionalism in politics and its approach to the Islamic evolution. The research method is descriptive-analytic and it aims to answer this research question: Are the traditionalists present in politics? If so, what are their principles and orientations? The results showed that traditionalists, contrary to their theoretical principles which propagate a sort of seclusion, not only have entered politics but also regard monarchy as the only acceptable model in governance. Their major political principles concentrate on power and worshipping that, opposition to globalization, democracy, and immigration as well as focus on nationalism and the power pyramid from above. These principles have caused that their major orientation focuses on backing rightist and extremist parties as well fascism and neofascism. Some traditionalists like de Maistre from France, Steve Bannon (Tramp’s former advisor) from the U.S, Carvalho from Brazil, and Evola from Italy are among traditionalists who had active presence in politics and left significant effects in their country and the political realm. In their approach to the Islamic revolution, Traditionalist especially Nasr just emphasize on royal Islam and reject any sort of revolution particularly the Islamic revolution due to its opposition to the principles of monarchy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditionalism
  • Politics
  • Monarchy
  • Islamic Revolution of Iran
قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
باقری، محمدرضا؛ نواب، ابوالحسن (1400). حدود و ثغور تبعیت از حاکم. سیاست متعالیه، شماره 32.
جهانبگلو، رامین (1385). در جستجوی امر قدسی. تهران: نشر نی.
خمینی، سید روح‌الله (1378). صحیفه نور. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج4-6، 10.
الدمدو، کنت (1398). سنت‌گرایی دین در پرتو فلسفه جاویدان. ترجمه رضا کورنگ ‌بهشتی. تهران: حکمت.
رجبی، ابوذر (1391). تحلیل انتقادی نظریه حکومتی سنت‌گرایان در عصر غیبت. مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 30.
ژیلسون، اتین (1391). نقد تفکر فلسفی غرب. ترجمه احمد احمدی. تهران: سمت.
شبان‌نیا، محمدتقی (1396). فلسفه سیاست. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
طبری، محمد (1365). تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر، ج5.
گینگ، وینستون (1385). دایره‌المعارف دین. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج1.
مدرسی، محمدتقی (1379). نگرشی بر اندیشه اسلامی. ترجمه محمدرضا آژیر. مشهد: آستان قدس رضوی.
نصر، سید حسین (1380). معرفت و معنویت. تهران: سهروردی.
نصر، سید حسین (1383). آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام. ترجمه شهاب‌الدین صدر. تهران: انتشارات دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
نصر، سید حسین (1383). در غربت غربی. ترجمه امیر مازیار و امیر نصری. تهران: انتشارات رسا.
Blum, Ch.O. (ed.). (2006). Essays on Family, Economy & Society. Naples, Florida: Sapientia Press.
Contemplations on the Concept of Spiritual Aristocracy (2019). Available at:  
https: //journals.sagepub.com/
Dal Lago, E. (2013). Lincoln, Cavour, and National Unification: American Republicanism and Italian Liberal Nationalism in Comparative Perspective. DOI: 10.1353/cwe.2013.0017
Duarte, L. (2019). Meet the Intellectual Founder of Brazil’s Far Right. Available at:     
https: //www.theatlantic.com/
Dugin, A. (2012). We must take at least half of the media field from the liberals! Available at:      
http: //www.4pt.su
Golshan, T. (2017). Steve Bannon in 2016: legal immigration is the real "problem". Vox February, No. 2.
Lagarde, A. & Michard, L. (1962). Les Grands Auteurs français du programme - Anthologie et Histoire littéraire. Bordas.
Nevill, D. (2004). The Dictionary of the Esoteric: 3000 Entries on the Mystical and Occult Traditions. Motilal Banarsidass Publ.
New York Times (2017b). Bannon’s Views Can Be Traced to a Book That Warns, ‘Winter Is Coming’.
New York Times (April 2017a). Bannon’s Worldview: Dissecting the Message of ‘The Fourth Turning’.
Oxford English Dictionary. Oxford University Press: 2010.
Shelley, F.M. (2015). Governments around the World: From Democracies to Theocracies: From Democracies to Theocracies? ABC-CLIO.
Teitelbaum, B.R. (2020). War for Eternity: The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right. Penguin Books Limited.