تاثیر مولفه‎های سیاسی بر شکل‌‌گیری جنبش انصارالله یمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

10.22034/sm.2022.533411.1724

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل زمینه‎های سیاسی موثر بر شکل‎گیری و تداوم جنبش انصارالله یمن است که با استفاده از ظرفیت‎های تحلیل زمینه‌گرایی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که بازتاب انقلاب اسلامی بر زیدیه یمن، اتحاد دو یمن، حمایت صالح از عراق در جنگ دوم خلیج ‎فارس، حادثه یازده سپتامبر 2001م و جنگ‎های شش‎گانه در شمال یمن از مولفه‎های سیاسی قابل توجه بر شکل‌‌گیری جنبش انصارالله بوده که پس از تحولات بیداری اسلامی، جایگاه آن جنبش را به عنوان مهم‎ترین بازیگر سیاسی در یمن ارتقا داده است. زمینه‎های سیاسی شش‎گانه مطرح در پژوهش حاضر به خوبی بیانگر روند تبدیل انصارالله از یک گروه فرهنگی به دنبال احیای تفکر زیدی به بازیگر تعیین‌کننده در کشور یمن و منطقه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Components on the Formation of the Ansārollāh Movement in Yemen

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Sheikhhosseini 1
  • , Iman Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Political Science Department, Research Institute of Islamic Sciences and Culture; a member of the political studies association of the domain, Qom, Iran
2 PhD student, Department of Political Science, Bagheral Uloom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review and analyze the political contexts effective on the formation and sustenance of the Ansārollāh Movement in Yemen. The research is conducted using potentials of contextualism and the results indicate that some backgrounds such as the reflection of the Islamic Revolution upon Zaydiyah in Yemen, the unification of Yemen, president Sāleh’s support to Iraq in the Second Persian Gulf Battle, September 11th attack, and the 6 wars in North Yemen are among outstanding components leading to the formation of Ansārollāh Movement that after Islamic Awakening transformations, improved the state of this movement to the most important political actor in Yemen. Six political backgrounds mentioned in the present research clearly specify the process of transforming Ansārollāh from a cultural group seeking the revival of Zaydism to an influential actor in Yemen and the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen
  • Islamic Republic of Iran
  • Ansārollāh Movement
  • Islamic Awakening
  • Islamic Movements
آل العقاب، عبدالوهاب (2009م). الوحده الیمنیه: دراسه وثائقیه فی تاریخ الیمن النعاصر من مرحله الامام علی الی تاریخ الیمن المعاصر. دمشق: دار رسلان.
احمدیان، حسن (1395). آینده ساختار و موازنه قدرت در یمن (بخش چهارم: چشم‌انداز تروریسم در یمن؛ القاعده و داعش). قابل دسترس در:                                                    https://makhaterltakfir.com/fa/articleview/478/
بیضاوی، عبدالرحمن (1991م). مأزق الیمن فی الصراع الخلیج. قاهره: دارالمعارف.
توال، فرانسوا (1376). ژئوپولیتیک شیعه. ترجمه کتایون باصر. پاریس: خاوران.
جزیلان، عبدالله (1987م). التاریخ السر للثوره الیمنیه من سنه 1956 الی سنه1962. بیروت: العصر الجدید، چاپ سوم.
جناحی، سعید احد (1992م). حرکه الوطنیه الیمنیه من الثوره الی الوحده. عدن: مرکز الامل للدراسات و النشر.
جولوبوفسکایا، ایلینا (1982م). ثوره 26 سبتمبر فی الیمن. ترجمه قائد محمد طربوش. بیروت: دار ابن خلدون.
جهنی، مانع بن حماد (1420ق). الموسوعه المیسره فی الأدیان و المذاهب و الأحزاب المیسره. ریاض: دار الندوه العالمیه للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ چهارم.
حجری، ابوصالح عبدالله بن نوح (2011م). التحولات الزیدیه و عوامل الظهور الحوثیه. قاهره: دار المحدثین.
حسین‌زاده، اسماعیل (1389). اقتصاد سیاسی نظامی‎گری آمریکا. تهران: نشر نی.
حکیم، بلال محمد (1439ق). الأسباب الحقیقیه للعدوان السعودی الأمریکی علی الیمن. صنعاء: مجلس الزیدی الإسلامی.
حکیم، بلال محمد (2017م). الیمن، من الربیع الثوره إلی خریف العدوان. صنعاء: رقم الایداع بدار الکتب الوطنیه، چاپ دوم.
حوار، موتمر (2013م). وثیقه الحوار الوطنی الشامل. صنعاء: موتمر الحوار الوطنی الشامل/جمهوریه الیمنیه.
حوثی، سید حسین (2010م). ملازمات. یحیی قاسم ابوعواضه. صعده: بی‌نا.
خاشقچی، جمال (2013م). ربیع العرب- زمن الإخوان. دبی: دار مدارک للنشر، چاپ دوم.
خامنه‎ای، سید علی (1390). خطبه‎های نماز جمعه، خطبه عربی به مناسبت بیداری اسلامی مسلمانان منطقه. قابل دسترس در:
https: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
دوسری، نایف بن سعید (1432ق). الحرکه الحوثیه- دراسه منهجیه شامله. بی‌جا: دار الصحوه العالمیه للطباعه و النشر.
سلطانیان، فاطمه (1395). نقش ساختار قبیله‎ای در تحولات سیاسی یمن سه دهه اخیر 1357 تا 1394. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
سویدی، جمال سند (1998م). حرب الیمن 1994: الاسباب و النتائج. أبوظبی: مرکز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیه، چاپ چهارم.
شدوی، عبدالرحمن (2015م). الحوثیون اصولهم و نشأتهم و عقائدهم. لندن: مرکز الدرس للدراسات الأستراتیجیه و المستقبلیه.
شیخ حسینی، مختار (1393). جنبش انصارالله یمن. قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع).
شیخ حسینی، مختار (1396). زمینههای فکری- سیاسی خشونتگرایی در جهان اسلام و راهکارهای مواجهه با آن.
رساله دکتری. قم: دانشکده علوم سیاسی، تاریخ و علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).
صبری، عبدالله علی (2020م). نون و ما یعصفون. صنعاء: الإتحاد الإعلامیین الیمنیین.
صراف، علی (1992م). الیمن الجنوبی الحیاه السیاسیه من الاستعمار الی الوحده. لندن: ریاض الریس للکتب والنشر.
عزان، محمد (2007). تنظیم الشباب المؤمن بالیمن الجزیره. قابل دسترس در:
https: //www.aljazeera.net/programs/today-interview/2007/4/10/%D9%85%
عیسی، عبدالملک محمد عبدالله (2012م). حرکات الاسلام السیاسی فی الیمن. بیروت: مرکز الدراسات الوحده العربیه.
قمصری جوینانی، سید مجتبی (1394). نقش جنبش حوثی (انصارالله) در کاهش هژمونی منطقه‎ای عربستان سعودی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور تهران.
یوسف‎نژاد، ابراهیم (1384). روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه عرب. مجلس و راهبرد، 12(48): ص41-80.