عدالت‎طلبی در اندیشه مقام ‎معظم‎ رهبری براساس الگوی نظری اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/sm.2021.136677.1600

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین چیستی و چگونگی بایسته‎های طریق‎ عدالت‌خواهی در اندیشه مقام معظم رهبری است. در این راستا، مرز میان مفاهیم، زمینه‎‎‎ها، شاخصه‎ها، عوامل، لوازم، موانع، آفات، تکالیف و مصادیق این آرمان تبیین شده است. برای تبیین نظرات مقام معظم رهبری از روش ترکیب مزجی استفاده ‌شد، تا با تلخیص بیش از 180 سخنرانی مرتبط با عدالت، پژوهش از جامعیت، اتقان و انسجام کافی برخوردار باشد. این پژوهش با تکیه ‌بر چارچوب نظری اسپریگنز، داده‎های تحصیلی خود را در چهار عنوان «بحران عدالت، علل بحران، آرمان مطلوب و مسیر دستیابی به عدالت»، تنظیم کرده است. در نهایت، پیگیری پژوهش‌های نظری، گفتمان‌سازی، نقد منصفانه، ایجاد شفافیت، اجرای سیاست‌های مالیاتی، درک انتخاب شایستگان، کمک به دستگاه‎ها و عمل به قانون، از دستاوردهای پژوهش حاضر در بررسی اندیشه‎های رهبری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Justice-Seeking in the Ideology of the Supreme Leader Based on Spragens’ Theoretical Model

نویسندگان [English]

  • Muhammad Jalili 1
  • Najmeh Kikha 2
1 Master of Political Science, Faculty of History, Civilization and Political Studies, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Political Science, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review and explain the essence of the requirements of justice-seeking in the ideology of the supreme leader of Iran. To this aim, the boundary between the concepts, backgrounds, criteria, causes, means, obstacles, damages, duties, and instances of this ideal were specified. The Mazjī combination method was used to survey the ideas of the supreme leader so that by summarizing more than 180 of his speeches about justice, the research would have enough comprehensiveness, validity, and cohesion. Based on Sprangers’ theoretical framework, this research has arranged its obtained data under four categories including “justice crisis, causes of justice, optimal ideal, and ways to achieve justice”. Finally, following up the relative theoretical research, discourse-making, fair criticism, transparency, execution of tax policies, acknowledgment of choosing those of competence, assistance to the organizations, and acting according to the law are among some other achievements of the present research in surveying the leader’s ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice-Seeking
  • Islamic Republic of Iran
  • Supreme Leader
  • Sprangers’ Theoretical Model
اسپریگنز، توماس (1392). فهم نظریه‌های سیاسی. ترجمه فرهنگ رجائی. تهران: آگه.
اشتراوس، لئو (1391). فلسفه سیاسی چیست؟. ترجمه فرهنگ رجائی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
تاجیک، محمدرضا (1384). مدیریت بحران. تهران: فرهنگ گفتمان.
حقیقت، سیدصادق؛ حجازی، حامد (1389). نگاهی انتقادی به کاربرد بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی. علوم سیاسی، سال 13، شماره 49: ص9-13.
خامنه‌ای، سیدعلی (01/01/1390). بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 1390. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1376). بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2830
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1384). بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1387). بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1388). بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی ‌بن‌ موسی الرضا(ع). قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6082
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1391). بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 1391. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19301
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1393). بیانات در حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1394). بیانات در حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1395). بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
خامنه‌ای، سیدعلی (1/1/1397). بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
خامنه‌ای، سیدعلی (1/2/1379). بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3003
خامنه‌ای، سیدعلی (1/3/1398). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42633
خامنه‌ای، سیدعلی (1/9/1378). بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2981
خامنه‌ای، سیدعلی (1/9/1381). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3155
خامنه‌ای، سیدعلی (10/10/1373). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735
خامنه‌ای، سیدعلی (10/11/1383). بیانات‌ در دیدار با مردم پاکدشت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3269
خامنه‌ای، سیدعلی (10/2/1391). بیانات در اجتماع کارگران کارخانه‌جات تولیدی داروپخش‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19516
خامنه‌ای، سیدعلی (10/4/1370). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2469
خامنه‌ای، سیدعلی (10/6/1378). بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2965
خامنه‌ای، سیدعلی (10/8/1383). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3257
خامنه‌ای، سیدعلی (10/9/1389). بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
خامنه‌ای، سیدعلی (11/2/1384).بیانات‌ در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3279
خامنه‌ای، سیدعلی (11/5/1380). بیانات در مراسم تنفیذ ریاست‌ جمهوری‌ سال 1380. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3076
خامنه‎ای، سیدعلی (11/5/1398). پیام به اعضای گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=43251
خامنه‌ای، سیدعلی (11/7/1369). بیانات در دیدار جمعی از آزادگان و اقشار مختلف مردم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363
خامنه‌ای، سیدعلی (11/7/1390). بیانات در دیدار کارگزاران حج‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17454
خامنه‌ای، سیدعلی (12/4/1395). بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694
خامنه‌ای، سیدعلی (12/5/1372). بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌ جمهوری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678
خامنه‌ای، سیدعلی (12/5/1384). بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌ جمهوری.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3300
خامنه‌ای، سیدعلی (12/5/1396). بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌. قابل دسترس در:                                                                    https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37311
خامنه‌ای، سیدعلی (12/7/1397). بیانات در همایش ده‌ها هزار نفری «خدمت بسیجیان» در ورزشگاه آزادی. قابل دسترس در:                                                                           https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40645
خامنه‌ای، سیدعلی (12/8/1380). بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3092
خامنه‌ای، سیدعلی (12/8/1397). بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40833
خامنه‌ای، سیدعلی (12/9/1379). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039
خامنه‌ای، سیدعلی (13/11/1388). بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تهران‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8824
خامنه‌ای، سیدعلی (13/4/1390). بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12857
خامنه‌ای، سیدعلی (13/7/1381). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3146
خامنه‌ای، سیدعلی (14/11/1374). بیانات در دیدار اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2782
خامنه‌ای، سیدعلی (14/11/1390). خطبه‌های نماز جمعه تهران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
خامنه‌ای، سیدعلی (14/2/1379). بیانات در دیدار کارگران و معلمان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3004
خامنه‌ای، سیدعلی (14/2/1387). بیانات‌ در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شیراز.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1370). بیانات در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2460
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1374). بیانات در مراسم ششمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2755
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1380). بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3068
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1382). بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3180
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1383). بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1385). بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3341
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1387). بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1390). بیانات در مراسم بیست‌ و دومین سالگرد رحلت امام خمینی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1391). بیانات در مراسم بیست‌ و سومین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1392). بیانات در مراسم بیست‌ و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1395). بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1396). بیانات در مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36745
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1397). بیانات در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39796
خامنه‌ای، سیدعلی (14/5/1380). نامه به‌ رئیس مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ برای اعلام نظر مشورتی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=10767
خامنه‌ای، سیدعلی (14/7/1379). بیانات در جمع اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
خامنه‌ای، سیدعلی (15/1/1391). خبر دیدار جمعی از مسئولان سه قوه با رهبر انقلاب. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19356
خامنه‌ای، سیدعلی (15/11/1381). بیانات در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7227
خامنه‌ای، سیدعلی (15/11/1389). خطبه‌های نماز جمعه تهران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955
خامنه‌ای، سیدعلی (15/6/1397). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40421
خامنه‌ای، سیدعلی (15/7/1383). بیانات در دانشگاه علوم انتظامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3253
خامنه‌ای، سیدعلی (15/8/1382). بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکل‌ها و جمعی از نخبگان دانشجویی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3203
خامنه‌ای، سیدعلی (16/1/1378). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2937
خامنه‌ای، سیدعلی (16/2/1392).بیانات در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22494
خامنه‌ای، سیدعلی (16/5/1390). بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16889
خامنه‌ای، سیدعلی (16/6/1388). بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019
خامنه‌ای، سیدعلی (17/10/1371). بیانات در مراسم عقد ازدواج. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19547
خامنه‌ای، سیدعلی (17/10/1383). بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3266
خامنه‌ای، سیدعلی (17/7/1384). بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت‌‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3313
خامنه‌ای، سیدعلی (17/7/1386). بیانات در دیدار دانشجویان نخبه و نفرات برتر کنکور و فعالان تشکل‌های سیاسی فرهنگی دانشگاه‌ها. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3404
خامنه‌ای، سیدعلی (17/8/1385). بیانات در دیدار مردم استان سمنان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3361
خامنه‌ای، سیدعلی (18/11/1372). بیانات در دیدار مهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم بزرگداشت دهه فجر. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2653
خامنه‌ای، سیدعلی (18/2/1384). بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3289
خامنه‌ای، سیدعلی (18/7/1385). بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355
خامنه‌ای، سیدعلی (19/10/1380). بیانات در دیدار مردم قم‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3101
خامنه‌ای، سیدعلی (19/10/1388). بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام ۱۹ دی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
خامنه‌ای، سیدعلی (19/10/1390). بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18496
خامنه‌ای، سیدعلی (19/10/1391). بیانات در دیدار با مردم قم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21890
خامنه‌ای، سیدعلی (19/10/1394). بیانات در دیدار مردم قم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46976
خامنه‌ای، سیدعلی (19/11/1394). بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
خامنه‌ای، سیدعلی (19/11/1396). بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872
خامنه‌ای، سیدعلی (19/2/1384). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290
خامنه‌ای، سیدعلی (19/2/1397). بیانات در دانشگاه فرهنگیان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39542
خامنه‌ای، سیدعلی (19/3/1372). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2672
خامنه‌ای، سیدعلی (19/4/1374). بیانات در دیدار اعضای‌ شوراهای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ها. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2759
خامنه‌ای، سیدعلی (19/8/1385). بیانات در دیدار مردم دامغان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3364
خامنه‌ای، سیدعلی (2/3/1397). بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39877
خامنه‌ای، سیدعلی (2/3/1397). بیانات در دیدار مسئولان نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
خامنه‌ای، سیدعلی (2/4/1394). بیانات در دیدار مسئولان نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069
خامنه‌ای، سیدعلی (2/6/1376). بیانات در دیدار رئیس ‌جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2850
خامنه‌ای، سیدعلی (2/6/1387). بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3661
خامنه‌ای، سیدعلی (2/6/1390). بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17082
خامنه‌ای، سیدعلی (2/7/1388). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8094
خامنه‌ای، سیدعلی (20/12/1392). بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
خامنه‌ای، سیدعلی (20/2/1378). پاسخ به نامه‌ی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9472
خامنه‌ای، سیدعلی (20/4/1381). پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان‌.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3129
خامنه‌ای، سیدعلی (20/4/1394). بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
خامنه‌ای، سیدعلی (20/6/1368). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان ارشد قوّه‌ی قضائیّه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2180
خامنه‌ای، سیدعلی (20/8/1385). بیانات در دیدار مردم شاهرود. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366
خامنه‌ای، سیدعلی (21/10/1387). نقشه راه توسعه / سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=5609
خامنه‌ای، سیدعلی (21/12/1397). بیانات رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه درباره صفت‌های برجسته‌ اخلاقی. قابل دسترس در:                                                                       https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=41955
خامنه‌ای، سیدعلی (21/8/1385). بیانات در دیدار مردم گرمسار. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3368
خامنه‌ای، سیدعلی (22/10/1382). بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3215
خامنه‌ای، سیدعلی (22/12/1368). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد حضرت ولی‌عصر(عج). قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2276
خامنه‌ای، سیدعلی (22/12/1379). بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7585
خامنه‌ای، سیدعلی (22/2/1382). بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3177
خامنه‌ای، سیدعلی (22/3/1396). بیانات در دیدار مسئولان نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
خامنه‌ای، سیدعلی (22/4/1373). بیانات در دیدار هنرمندان و مسئولان فرهنگی کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12893
خامنه‌ای، سیدعلی (22/5/1397). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273
خامنه‌ای، سیدعلی (22/7/1374). بیانات در حسینیه‌ى «عاشقان کربلا» سارى. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9853
خامنه‌ای، سیدعلی (22/7/1382). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان زنجان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3199
خامنه‌ای، سیدعلی (22/7/1391). بیانات در اجتماع مردم اسفراین‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
خامنه‌ای، سیدعلی (22/9/1388). بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
خامنه‌ای، سیدعلی (23/11/1380). پیام به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3107
خامنه‌ای، سیدعلی (23/12/1397). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994
خامنه‌ای، سیدعلی (23/2/1393). بیانات در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین(ع). قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388
خامنه‌ای، سیدعلی (23/8/1382). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204
خامنه‌ای، سیدعلی (24/10/1382). بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3216
خامنه‌ای، سیدعلی (24/9/1387). بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
خامنه‌ای، سیدعلی (25/07/1397). بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40725
خامنه‌ای، سیدعلی (25/2/1386). بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌های استان خراسان‌ در دانشگاه فردوسی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3382
خامنه‌ای، سیدعلی (25/2/1392). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
خامنه‌ای، سیدعلی (25/3/1397). بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39947
خامنه‌ای، سیدعلی (25/5/1383).بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1173
خامنه‌ای، سیدعلی (25/9/1380). بیانات در دیدار مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3098
خامنه‌ای، سیدعلی (26/12/1379). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3057
خامنه‌ای، سیدعلی (26/4/1387). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد حضرت علی(ع). قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3531
خامنه‌ای، سیدعلی (26/6/1376). بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2854
خامنه‌ای، سیدعلی (26/9/1382). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان قزوین. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5703
خامنه‌ای، سیدعلی (27/2/1388). بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6917
خامنه‌ای، سیدعلی (27/2/1390). بیانات در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12496
خامنه‌ای، سیدعلی (28/11/1388). بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8876
خامنه‌ای، سیدعلی (28/11/1394). بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32331
خامنه‌ای، سیدعلی (28/2/1380). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066
خامنه‌ای، سیدعلی (28/2/1383). بیانات در بازدید از سازمان صدا‌ و ‌سیما. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232
خامنه‌ای، سیدعلی (29/11/1392). ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی». قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
خامنه‌ای، سیدعلی (29/11/1397). بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41740
خامنه‌ای، سیدعلی (29/3/1379). بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3013
خامنه‌ای، سیدعلی (29/3/1388). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
خامنه‌ای، سیدعلی (29/6/1390). بیانات در دانشگاه علوم انتظامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17308
خامنه‌ای، سیدعلی (29/9/1374). بیانات در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2778
خامنه‌ای، سیدعلی (3/3/1384). بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهداء. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3291
خامنه‌ای، سیدعلی (3/6/1395). بیانات در دیدار رئیس ‌جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162
خامنه‌ای، سیدعلی (3/7/1381). بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3145
خامنه‌ای، سیدعلی (30/07/1381). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمه ‌شعبان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149
خامنه‌ای، سیدعلی (30/3/1397). بیانات در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39982
خامنه‎ای، سیدعلی (30/5/1398). گزیده‌ای از بیانات در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیئت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43319
خامنه‌ای، سیدعلی (30/6/1396).بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37721
خامنه‌ای، سیدعلی (31/2/1376).بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2839
خامنه‌ای، سیدعلی (4/12/1371). بیانات در اوّلین روز ماه مبارک رمضان‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2656
خامنه‌ای، سیدعلی (4/12/1377). بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی. قابل دسترس در:                                                                       https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7571
خامنه‌ای، سیدعلی (4/6/1383). بیانات در دیدار رئیس ‌جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247
خامنه‌ای، سیدعلی (4/6/1386). بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398
خامنه‌ای، سیدعلی (5/3/1384). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3292
خامنه‌ای، سیدعلی (5/4/1381). بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3128
خامنه‌ای، سیدعلی (5/4/1387). بیانات در دیدار مسئولان قضائی کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3487
خامنه‌ای، سیدعلی (5/4/1398). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42925
خامنه‌ای، سیدعلی (5/5/1381). بیانات در دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3133
خامنه‌ای، سیدعلی (5/6/1380). بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3079
خامنه‌ای، سیدعلی (5/6/1382). بیانات در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیأت دولت‌.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189
خامنه‌ای، سیدعلی (5/9/1376). بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2860
خامنه‌ای، سیدعلی (6/10/1396). بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575
خامنه‌ای، سیدعلی (6/12/1388). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8988
خامنه‌ای، سیدعلی (6/3/1383). پیام به مناسبت آغاز به کار هفتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=141
خامنه‌ای، سیدعلی (6/4/1397). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40036
خامنه‌ای، سیدعلی (6/6/1385). بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3349
خامنه‌ای، سیدعلی (6/6/1392). بیانات در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیأت دولت.قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
خامنه‌ای، سیدعلی (6/6/1396). بیانات در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه استان تهران. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528
خامنه‌ای، سیدعلی (6/8/1381).پیام به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ جنبش‌ دانشجویی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3150
خامنه‌ای، سیدعلی (7/3/1381). بیانات در دیدار نمایندگان مجلس. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3123
خامنه‌ای، سیدعلی (7/3/1387). پیام به مناسبت آغاز به کار هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3482
خامنه‌ای، سیدعلی (7/4/1377). بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2894
خامنه‌ای، سیدعلی (7/4/1380). بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3072
خامنه‌ای، سیدعلی (7/4/1382). بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3183
خامنه‌ای، سیدعلی (7/4/1384). بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3297
خامنه‌ای، سیدعلی (7/4/1388). بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه‌. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7276
خامنه‌ای، سیدعلی (8/3/1395). پیام به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=33205
خامنه‌ای، سیدعلی (8/6/1368). بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2171
خامنه‌ای، سیدعلی (8/6/1384). بیانات در دیدار رئیس‌ جمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3304
خامنه‌ای، سیدعلی (8/8/1384). بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3318
خامنه‌ای، سیدعلی (9/2/1385). بیانات در دیدار شورای مرکزی و کمیته‌‌های علمی همایش صدمین سالگرد مشروطیت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3338
خامنه‌ای، سیدعلی (9/2/1394). بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29566
خامنه‌ای، سیدعلی (9/7/1378). بیانات در خطبه‌های نماز جمعه. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2974
عزیزالهی، حکیمه (1386). مدرنیته و رنه گنون. علوم سیاسی، سال10، شماره 86: ص145-146.
گلشنی، علی (1387). فهم فلسفی و تاریخی اندیشه سیاسی براساس تلفیقی از نظرات اسکینر، اکشات و اسپریگنز. فلسفی، دوره 14، شماره 68: ص93-108.