دلالت‌‌های بیانیه گام دوم انقلاب درباره معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین مفاهیم مرتبط با معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب است. در این پژوهش با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، چیستی، مبانی، قلمرو و منزلت معنویت و نیز وظایف حکومت در این زمینه و راهکارهای عملی مربوطه با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران به دلیل اسلامی بودن اصل آن، حضور رهبری معنوی و عارف در رأس آن و نیز دغدغه‌های دینی و معنوی انقلابیون، صبغه معنوی برجسته‌‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مذکور توصیه‌‌هایی را درباره معنویت برای گام پیش‌رو مطرح کرده‌‌اند که توجه به آنها برای صیانت از انقلاب و پیشبرد اهداف آن بسیار لازم است. درک درست این توصیه‌‌ها متوقف بر تحلیل حقیقت معنویت، آگاهی از ابعاد گوناگون معنویت و تمییز آن از معنویت‌‌های دروغین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implications of the Statement of the Second Phase of the Revolution about Spirituality

نویسنده [English]

  • Yarali Kourd Firouzjaei
Associate Professor, Department of Philosophy and Theology, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the relative concepts about spirituality in the statement of the second phase of revolution. In this research, relying on the statement of the second phase of revolution, the essence, foundations, realm, and dignity of spirituality, responsibilities of the government in this regard as well as the relative practical guidelines were reviewed using a descriptive-analytical method. The results indicate that the Islamic revolution of Iran due to its Islamic origin, having a mystic and spiritual leader in the center of power, and also the religious and spiritual concerns of the revolutionists, has an outstanding spiritual background. The supreme leader of the revolution has mentioned some guidelines about spirituality for the upcoming phase in his statement and thus paying attention to them is very necessary to maintain the revolution and improve its objectives. An accurate comprehension of the above guidelines depends on the analysis of true spirituality, awareness about the different aspects of spirituality, and their distinguishment from fallacious spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic Revolution of Iran
  • Spirituality
  • Statement of the Second Phase of Revolution
قرآن کریم
ابن سینا (1418ق). الالهیات من کتاب الشفاء. تحقیق حسن‌زاده آملی. قم: مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر.
ابن سینا (1429ق). الاشارات و التنبیهات. تحقیق مجتبی زارعی. قم: موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
ابن شعبه حرانی (1363). تحف العقول. ترجمه احمد جنتی. بی‌جا: انتشارات علمیه اسلامیه.
جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینه معرفت. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
خامنه‌‌ای، سیدعلی (14/12/1391). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/search-result?q
خامنه‌‌ای، سیدعلی (29/9/1374). بیانات در دیدار با کارگزاران نظام. قابل دسترس در:
khamenei.ir/speech-content?id=2778.
خامنه‌ای، سیدعلی (بی‌‌تا). بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
دهخدا، علی‌‌اکبر (1377)، لغت‌نامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم(دوره جدید)، ج14.
سهروردی، شهاب‌‌الدین (1380). مجموعه مصنفات. تصحیح و مقدمه هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ج2.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1391). الشواهد الربوبیه. با اشراف محمد خامنه‌ای؛ تصحیح، تحقیق و مقدمه سید مصطفی محقق داماد. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ دوم.
فارابی، محمد بن محمد (بی‌‌تا). السیاسه المدنیه، حققه و قدم له و علق علیه. فوزی متری نجار. بیروت: مطبعه الکاثولیکیه.
فارابی، محمدبن محمد (1405ق). فصول منتزعه، حققه و قدم له و علق علیه. فوزی متری نجار. تهران: انتشارات الزهراء، الطبعه الثانیه.
فوکو، میشل (1379). ایران: روح یک جهان بی‌روح و نه گفتگوی دیگر با میشل فوکو. ترجمه نیکو سرخوش، افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فیاض لاهیجی، ملاعبدالرزاق (1383). گوهر مراد. تهران: نشر سایه.
کرد فیروزجایی، یارعلی (1393). حکمت مشاء. قم: انتشارات حکمت اسلامی.
لاهیجی، ملاعبدالرزاق (1372). سرمایه ایمان. به تصحیح صادق لاریجانی آملی. تهران: الزهراء، چاپ سوم.
معین، محمد (1364). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر، ج4.
نراقی، ملا مهدی (1328ق). جامع السعادات. قم: انتشارات اسماعیلیان، الطبعه السابعه، ج2.
نراقی، ملااحمد (1378). معراج السعاده. اصفهان: نقش نگین.