تربیت جماعت صالحان در سیره سیاسی معصومین(ع) از منظر آیت الله آصفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که نظریه جماعت صالحان را که حاصل تلاش برخی از اندیشمندان معاصر در تفسیر سیره سیاسی معصومین است، علی‌رغم برخی اختلافات جزئی، به عنوان معرف استراتژی اهل بیت(ع) در تربیت یک جماعت صالح به عنوان هسته آرمانی برای هدایت سیاسی- اجتماعی امت اسلامی از انحرافات، تبیین نماید. در این راستا، سوال اصلی تحقیق این است که با توجه به اینکه پس از رحلت پیامبر(ص)، امت اسلامی در ابعاد رهبری و عمل به شریعت، دچار برخی انحرافات شد، از منظر آیت‌الله آصفی، چگونه می‌توان اصلاح این مسیر انحرافی را براساس سیره اهل بیت(ع) اصلاح نمود؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که براساس اندیشه آیت‌الله آصفی، پیامبر(ص) سه میراثِ رهبری، امت و ارزش‌ها را برای جامعه اسلامی به جای گذاشت که پس از او ابتدا در میراث رهبری و سپس در ارزش‌ها انحرافاتی رخ داد، نتیجه آن از بین رفتن امت اسلامی بود. از این‌رو در دوره حضرت علی(ع) بازگشت مسالمت‌‌آمیز به قدرت، در دوره امام حسن(ع) و امام حسین(ع) استراتژی مبارزه و بعد از حادثه عاشورا تا غیبت صغری، راهبرد، تربیت جماعت صالحان برای اصلاح مسیر امت از انحرافات بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upbringing of the Congregation of the Righteous in the Political Behavior of the Infallible Imams (PBUH) from the Perspective of Ayatollah Asefi

نویسنده [English]

  • Mokhtar sheikhHosseini
Assistant Professor, Department of Political Science, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to shed light on the theory of the congregation of the righteous that is the result of the effort of some contemporary thinkers in the exegesis of the political behavior of the infallible Imams, despite minor differences, as the representative of the strategy of Ahl-e Bayt in the upbringing of the righteous congregation as an ideal core for the political-social guidance of the Islamic community against deviations. In this regard, the main question of the study is that with respect to the fact that after the demise of the Prophet (PBUH), the Islamic community got into deviation in terms of leadership and fulfillment of religion, how we can reform this deviated path according to the behavior of Ahl-e

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Behavior
  • Ayatollah Asefi
  • Congregation of the Righteous
  • Ahl-e Bayt (PBUH)
آصفی، محمدمهدی (1419ق). فی رحاب عاشورا. قم: موسسه نشر الفقاهه.
آصفی، محمدمهدی (1424ق). الفتنه الکبری بعد وفاه النبی. قم: موسسه الکوثر للمعارف.
آصفی، محمدمهدی (1428ق). مختارات من محاضرات الحسینیه. تهران: موسسه الهدی للنشر و التوزیع، الجزء الاول.
آصفی، محمدمهدی (1432ق). الفصل بین الدین و الدوله. نجف: مجمع اهل البیت، الطبعه الثانیه.
آصفی، محمدمهدی (1433ق). المشروع السیاسی لأهل البیت(ع) بعد واقعة الطف. نجف: مجمع اهل البیت(ع)، القسم الاول.
آصفی، محمدمهدی (1436ق). الامام زین‌العابدین علی بن الحسین دوره الثقافی و السیاسی. قم: مجمع العالمی لاهل‌البیت(ع).
آصفی، محمدمهدی (2010). فی رحاب عاشورا. نجف: مجمع اهل البیت(ع)، ج1.
بابایی، رضا (1393). فقیه مجاهد: درنگی در زندگی، آثار و اندیشه‌های آیت‌الله محمدمهدی آصفی. قم: موسسه بوستان کتاب.
جوادی، قاسم (1393). جماعت صالحه در نگاه آیت‌الله آصفی. در: مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار آیت‌الله آصفی. قم: بوستان کتاب.
حکیم، سید محمدباقر (2003ق). الامامه و اهل‌البیت النظریه و الاستدلال. بیروت: المرکز الاسلامی المعاصر.
حکیم، منذر (1425ق). قبسات من حیاه و سیره الشهید المحراب آیت‌الله المجاهد السید محمدباقر الحکیم. تهران: مجمع العالمی لاهل البیت(ع).
لک‌زایی، نجف و همکاران (1393). اندیشه سیاسی آیت‌الله آصفی. قم: بوستان کتاب.
یعقوبی، محمد (1436ق). فقه المشارکه. نجف: دارالصادقین.