الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. ایران

2 سطح4 حوزه علمیه، قم، ایران.

10.22034/sm.2021.137164.1609

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج آن نشان داد که امام علی(ع) به عنوان الگوی معصوم در حکومت و مدیریت، با تبیین پیامد‌‌های مخرّب سلطه دشمن، اطمینان‌‌بخشی‌ و آرامش‌آفرینی در نیروهای جبهه مقاومت، تقویت روحیه و تلقین توانمندی، استفاده از شعار و تحریک احساسات، ترویج فرهنگ معنویت‌گرایی، بکارگیری زنان برای تشجیع، روشنگری در مورد مسائل مبهم‌، اتحادگرایی و تقویت وفاق در جامعه تحت مدیریت، تقویت دشمن‌شناسی در افکار نیروهای جبهه مقاومت، ابهام‌زدایی در مورد شایعات، نفوذ اطلاعاتی در میان دشمن و مراقبت اطلاعاتی از نفوذ دشمن و ارتباط با مردم و حضور در میان آنان، الگویی عملیاتی دقیقی برای تلاشگران حراست از استحکام پیوند نیروهای مقاومت اسلامی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Functional Model of Imam Ali (s) to Protect the Resistance Front

نویسندگان [English]

  • Farajollah Mirarab 1
  • SliAsghar Sanae 2
1 Associate Professor, Research Institute of Quranic Culture and Education, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom. Iran
2 Level 4 seminary, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explain the functional model of Imam Ali (s) to protect the resistance front. The method of study is descriptive analysis and the results showed that Imam Ali (s) as an infallible role model in governance and management has presented an accurate and operational model to maintain the integrity of the Islamic resistance forces by the following measure:  explaining the destructive consequences of the domination of enemy, reassuring the resistance front forces and giving tranquility to them, boosting the spirit of potentiality among them, using slogans and inducing emotions, advertising the culture of spirituality, using women to encourage bravery, enlightenment about obscurities, supporting unity and strengthening coalition in society, teaching the forces of the resistance front to know the enemy, disambiguation about rumors, informational penetration into the enemy forces, informational care, communication with people, and presence among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (s)
  • Resistance Front
  • Knowing Enemy
  • Enjoining Good and Forbidding Evil
  • Informational Penetration
قرآن کریم
نهج البلاغه
ابن ابی‌‌الحدید‌، عزالدین‌ (١٣٤٤). شرح‌ نهج‌البلاغه. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. قاهره: دارإحیاء الکتب العربیه،
ج3.
ابن اثیر (١٣٨٥). الکامل فی التاریخ‌. بیروت: دارصادر، ج3.
ابن عبد‌البر، یوسف (بی‌‌تا‌). الإستیعاب‌ فی معرفة الأصحاب. بیروت‌: دارالجیل‌، ج3.
ابن مزاحم، نصر (بی‌تا). وقعة الصفین. قاهره: المؤسسة العربیة الحدیثة.
ابوالفتوح رازى، حسین بن على (1408ق). روضالجنان و روحالجنان. تحقیق محمدجعفر یاحقى، محمدمهدى ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، ج10.
آیینه وند‌، صادق‌ (بی‌‌تا). سیاست اسلامی. تهران: مرکز‌ فرهنگی‌ علامه‌ طباطبایی.
ثقفی‌، ابی‌ هلال (١٣٥٥). الغارات. تحقیق ‌لسیدجلال‌‌الدین محدث. تهران: انجمن آثار ملی.
جنیدی، رضا (١٣٨٩‌). تکنیک‌‌های‌ عملیات روانی و شیوه‌‌های مقابله. مشهد: آستان‌ قدس‌ رضوی.
خامنه‌ای، سیدعلی (14/3/1398). بیانات در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42758
خامنه‌ای، سیدعلی (16/2/۱۳۹۴). بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=29633
خامنه‌ای، سیدعلی (4/9/1388). بیانات در دیدار‌ با‌ جمع‌ کثیری از بسیجیان کشور. قابل دسترس در:
https://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=8430&nt=2&year=1388&tid=1016
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق). المفردات فی غریب القرآن‏. دمشق: دارالعلم الدار الشامیه.
سپهر‌، محمدتقی (١٣٥٤). ناسخ‌ التواریخ‌. تهران‌: کتاب‌فروشی اسلامیه‌، ج3.
شرف‌الدین، صدرالدین (بی‌تا). عمّار یاسر. ترجمۀ سیدغلام‌رضا سعیدی. تهران: آیین جعفری.
شیخ مفید (١٣٧٤). الجمل. تحقیق سیدعلی‌ میر‌شفیعی‌. قم‌: مکتب‌ الإعلام الاسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن (1372). مجمع البیان. تهران: انتشارات ناصر خسرو، ج8، 5.
کوفی، ابن أعثم (بی‌تا). الفتوح. بیروت: دارالأضواء، ج2.
متفکر، حسین (١٣٨٧). جنگ روانی. قم: زمزم هدایت.
محدث نوری‌، حسین‌ (١٣٦١). خطرناک‌ترین دشمن انقلاب. قم: اسلامی.
محمدی، حیدر (١٣٨٠). قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی(ع). قم: معارف.
مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج24.
میرقادری، سیدفضل‌الله؛ کیانی، حسین (1391). بن‌مایه‌های ادبیات مقاومت در قرآن. مطالعات ادبی متون اسلامی، دوره1، شماره1.
نصر، صلاح (١٣٨٥). جنگ روانی. ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: سروش.
نوری طبرسی، میرزا حسین (١٣٦٧). مستدرک الوسائل. بیروت: موسسة آل البیت لإحیاء التراث، ج11.