قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه ای (مؤلفه ها، دستاوردها و را هکارها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در اهمیت یافتن مؤلفه هایی ریشه دارد که کیفیت تعامل نظام اسلامی با بازیگران منطق های و فرامنطقه ای را در عرصه ی دیپلماسی و سیاست خارجی ارتقا می بخشد. موقعیت این قدرت، زمانی تثبیت م یگردد که جمهوری اسلامی بتواند زمینه ی نفوذ و پذیرش آن را برای بازیگران منطقه ای و یا بازیگران فرامنطق هایِ تأثیرگذار در منطقه فراهم نماید. این هدف م یتواند در قالب هنجارها، اصول و قواعدی تحقق یابد که از منظر افکار عمومی دارای مقبولیت بی شتری است. در این نوشتار بر اساس رویکرد سیستمی به عنوان روش تحقیق و شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ابعاد نظری و عملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران را در منطقه ی مورد به کنکاش دربار هی « ماکس شومان » اشاره بررسی کرده و سپس در قالب تئوری راه کارهای تثبیت و تقویت این قدرت خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soft Power of Islamic Republic of Iran in the Regional Domain (Parameters, Achievements and Strategies)

نویسنده [English]

 • Mohamad Malekzadeh
چکیده [English]

The soft power of the Islamic Republic of Iran is rooted in growth of the parameters which enhance the quality of the interaction of the Islamic system with the regional and supra-regional players in realms of diplomacy and foreign policy. The condition of this power would be boosted when the Islamic Republic can prepare the grounds needed for penetration and acceptance of that for the regional players or the supraregional players who are influential in the region. Such a goal can be met in form of norms, principles and regulations which are more acceptable by the public opinion. In this paper, on basis of Systemic approach – as the methodology of the study, and data collection and data analysis methods – the theoretical and practical aspects of the soft power of the Islamic Republic of Iran would be analyzed in the pointed region and then according to the theory of Max Schumann, we will probe into strategies for stabilization and strengthening of such a power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Systemic Approach؛ Regional Power؛ Soft power؛ Regulations and
 • Norms؛ Islamic System
 1. اسداللهی، مسعود (1382)، جنبش حزب‌الله لبنان؛ گذشته و حال، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 2. پاینده، ابوالقاسم (1361)، (ترجمه و گردآوری) نهج‌الفصاحه، تهران، انتشارات جاویدان.
 3. پوراحمدی، حسین (1389)، قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم، بوستان کتاب.
 4. ثلاثی، محسن (1380)، جهان ایرانی و ایران جهانی، تهران، نشر مرکز.
 5. جرجیس، فواز (1382)، آمریکا و اسلام سیاسی، ترجمه: محمدکمال سروریان، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 6. خمینی، امام (روح­الله) (1379)، صحیفه نور، مجموعه آثار، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 7. ــــــــــــــــــ (1372)، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 8. دوئرتی، جیمز و فالتز گراف، رابرت (1383)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه: علی‌رضا طیب و وحید بزرگی، تهران، قومس.
 9. رایت، رابین (1372)، شیعیان؛ مبارزان راه خدا، ترجمه: علی اندیشه، تهران، نشر قومس.

10. ــــــــــ (بهار1374)، «اسلام، دموکراسی و غرب»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، شماره 1.

11. رفیع‌پور، فرامرز (1376)، توسعه و تضاد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

12. سیف‌زاده، حسین (1379)، نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ مبانی و قالب‌های فکری، تهران، انتشارات سمت.

13. طباطبایی، سید محمدحسین (1393ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتاب الاسلامیه.

14. ظهیری‌نژاد، مهناز (1382)، مناسبات امام خمینی با حرکت‌ها و مبارزان اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

15. عالم، عبدالرحمن (1380)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.

16. فراتی، عبدالوهاب (1377)، رهیافت‌های نظری بر انقلاب اسلامی، قم، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.

 1. فروند، ژولین(1368)، جامعه‌شناسی ماکس وبر، ترجمه:عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، انتشارات رایزن.

18. کریمایی، سمیه (1387)، «تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

19. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1388ق)، الکافی، تصحیح و تعلیق: علی‌اکبر غفاری، دارالکتب الاسلامیة، تهران.

20. کنت گالبرایت، جان (1371)، آناتومی قدرت، ترجمه: محبوبه مهاجر، تهران، سروش.

21. کوردا، مایکل (1376)، قدرت؛ چگونه آن را به‌دست آوریم و چگونه از آن استفاده کنیم، ترجمه: قاسم کبیری، تهران، ققنوس.

22. لینکلن ایکاف، راسل (1384)، بازآفرینی سازمان، ترجمه: سیاوش مریدی، اسماعیل مردانی و دیگران، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

23. محمد شریف (1387ق)، نهج‌البلاغه، ترجمه: صبحی صالح، بیروت، دارالکتاب.

24. مراسلی، علی (1374)، «تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم خارجی در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

25. ملکوتیان، مصطفی (بهار 1389)، «انقلاب اسلامی؛ نظام بین‌الملل و آینده‌ی غرب»، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، شماره 20.

26. میرحیدر، دره (1377)، «ژئوپلتیک:ارائه تعریفی جدید»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره‌ 51.

27. نای، جوزف (1387)، قدرت در عصر اطلاعات؛ از واقع‌گرایی تا جهانی شدن، ترجمه: سعید میرترابی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

28. هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی (بهار 1389)، «تأثیر مؤلفه‌های هویت‌ساز ایرانی بر قدرت نرم»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره‌ی سوم، شماره 9.

29. وایت، بریان، لیتل، ریچارد و اسمیت، میشل (1381)، «دین در جهان»، ترجمه: منیژه جلالی، روزنامه همشهری.

30. جمعی از نویسندگان (18 و 24 فروردین 1387)، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﻤﻬﻮﺭ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 26-27، بازیابی در: 2005 augest 21 the Shia Revival,vali nasr.

31. Wallerstein, Immanuel (1979), the capitalist world economy, Cambridge university.

32. Kenneth N. waltz (1979), theory of international politics new York, Randon House.

33. J.Katzenstein, Peter, “Regionalism in Comparative Perspective”, ARENA Working Papers,Wp96, in the: www.arena.uio.no/publications/wp.

34. Halliday, Fred (1999), revolution and world politics, London, macmillan press.

35. Snyder, Robert (1999), the us and third wotld revolutionary states understanding the breakdown in relations, international studies quarterly 43.

36. Schoeman, Maxi, “south Africa as emerging middle power: 1994-2003”, john Daniel, adam habib, and roger southall (eds), state of the nation: south Africa 2003-2004, (cape town: HSRC Press, 2003), p353.

37. Nye, Josephs (2004), soft power: the means to success in world politics, NewYork: public affairs.