هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است؛ و به تعبیری قدرت و اقتدار ملی روح دفاع ملی و جان مایه ی آن است، دفاع و قدرت و امنیت را می توان به دو شکل متعالی یا متدانی مورد مطالعه قرار داد. قدرت متعالی، دفاع متعالی را ایجاب کرده و ایجاد م ینماید. دفاع متعالی نیز قدرت و اقتدار مطالعاتی نظامی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی متعالی م یطلبد. در این اثر به بن مایه ی دفاع متعالی و هندسه قدرت در مقیاس ملی می پردازیم. عنوان، موضوع، مساله و فرضی هی اصلی مقاله: مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه قدرت متعالی است که معادل مراتب، وجوه و جهات سه گانه ی هندسه ی دفاع متعالی بوده و بن مایه ی آن به شمار می آید. طبیعتا ماهیت این بحث، حکمت و فلسفه ی سیاسی قدرت و امنیت و دفاع متعالی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geometry of Supreme Power; The Philosophical and Political View towards Supreme Defense

نویسنده [English]

 • Aliriza Sadra
چکیده [English]

Defense, or protection of existence, is done with pushing up the attack and lifting of the threat. It means that the requirement of protection from the country is deterrence from attack and guaranty of security, stability and peace. But due to the fact that every defense requires power; and in one sense, national power and authority are the nature and soul of the national defense, defense and power and security can be studied with two forms of “supreme” and “earthly”. Supreme power necessitates and creates the supreme defense. Supreme defense itself needs studied military, political, cultural and even economical power and authority. In this paper, we consider the basis of the supreme defense and geometry of power in national dimension. The topic, issue, problem and main hypothesis of the paper is: hierarchy, aspects and triple sides of geometry of supreme power which are the equivalents of hierarchy, aspects and triple sides of geometry of supreme defense and its nature. Naturally, the essence of the present discussion would be Hikmah and political philosophy of the power and security and supreme defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geometry
 • power
 • Force
 • Earthly
 • Hierarchy
 • aspects
 • Sides
 1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. قرآن
  2. اخوان صفا (1405ق)، الرسایل، 4ج، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  3. پوپر، کارل (1366)، جامعه باز و دشمنانش، 3ج، ترجمه فولادوند، تهران، خوارزمی.
  4. تافلر، الوین و هایدی (1375)، به‌سوی تمدن جدید، سیاست در موج سوم، ترجمه جعفری، تهران، سیمرغ، چاپ دوم.
  5. تیموتی، سیسک (1379)، اسلام و دموکراسی؛ دین، سیاست و قدرت در خاورمیانه، ترجمه: بهرامپور و محدثی، تهران، نی.
  6. طوسی، نصیرالدین محمد (1364)، اخلاق ناصری، به‌همت: مجتبوی و حیدری، تهران، خوارزمی، چاپ سوم.
  7. دریفوس، هیوبرت، رابینو، پل (1376)، میشل فوکو؛ فراسوی ساخت‌گرایی و هرمنیوتیک، ترجمه: بشیریه، تهران، نشر نی.
  8. صدرالمتألهین (1375)، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران، سروش، چاپ دوم.
  9. ـــــــــــ (1362)، مبدأ و معاد، ترجمه حسینی، بکوشش نورانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

  10. ضیمران، محمد (1378)، میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران، هرمس.

  11. فارابی، ابونصر محمد (بی­تا)، اندیشه­های اهل مدینه فاضله، ترجمه جعفر سجادی، تهران، طهوری.

  12. ـــــــــــــــــ (بی­تا)، سیاست مدنیه، ترجمه جعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه ایران، چاپ دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  13. فوکو، میشل (1377)، ایرانی­ها چه رؤیایی در سر دارند؟، ترجمه معصومی، تهران، هرمس.

  14. ــــــــــ (1379)، ایران، روح یک جهان بی‌روح، ترجمه سرخوش و جهاندیده، تهران، نی.

  15. فوکو یاما، فرانسیس (1393)، پایان تاریخ و انسان واپسین، ترجمه: عباس و زهره عربی، تهران، سخنکده.

  16. مورگنتا، هانس جی (1374)، سیاست میام ملت‌ها، ترجمه مشیرزاده، تهران، وزارت خارجه، تهران.

  17. نای، جوزف (1387)، قدرت نرم، ترجمه: روحانی و ذوالفقاری، تهران، امام صادق(ع).

  18. هانتیگتون، ساموئیل (1381)، برخورد تمدن­ها، ترجمه مجتبی امیری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت خارجه.

  19. ــــــــــــــــ (1388)، موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه: احمد شهسا، تهران، روزنه، چاپ چهارم.